Rozmowy polsko-brytyjskie

rozmowy polsko-brytyjskie
  • O wzajemnych relacjach po brexicie
  • O standardach bezpieczeństwa żywności

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyjął 26 lutego 2020 r. ambasadora Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Jonathana Knotta.

Spotkanie odbyło się w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a jego celem była dyskusja na temat przyszłych relacji Zjednoczonego Królestwa z UE i z Polską.

Strony zapewniły się wzajemnie o woli utrzymania jak najlepszych relacji dwustronnych, podkreślając znaczenie partnerstwa politycznego i gospodarczego w obliczu szeregu wyzwań, jakie stoją przed Europą.

Ambasador zadeklarował gotowość jak najszybszego wypracowania przez Zjednoczone Królestwo szczegółów umowy o wolnym handlu, korzystnej dla obu stron, a w razie konieczności, do dyskusji o ewentualnych koniecznych udogodnieniach w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zapewnił, iż standardy bezpieczeństwa żywności nie zostaną obniżone, zgodnie z oczekiwaniami konsumentów.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wyraził zainteresowanie rozwojem współpracy polsko-brytyjskiej  w odniesieniu do wzajemnych oddziaływań rolnictwa na klimat i środowisko oraz nowych technologii uprawy gleby, licząc na wzmocnienie kontaktów instytutów badawczych i doradztwa z obu krajów, wspólne projekty i wymianę praktycznych informacji i doświadczeń.

Z dniem 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania, po 47 latach od przystąpienia do UE, przestała być państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie, do końca 2020 roku obowiązuje okres przejściowy, a od marca rozpoczną się negocjacje w sprawie nowego partnerstwa UE ze Zjednoczonym Królestwem.

Wielka Brytania jest drugim, po Niemczech, najważniejszym partnerem handlowym Polski i liderem wśród krajów, do których Polska eksportuje produkty rolno-spożywcze. Od kilku lat notowany jest stały wzrost obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi między Polską a Wielką Brytanią.

Źródło/Fot.: MRiRW