Środa, 08 Lipca 2020 roku.

Rozmowy polsko-białoruskie

30 września w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD odbyło się VIII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Przewodniczyli im: sekretarz stanu Szymon Giżyński i zastępca ministra rolnictwa i żywności Republiki Białorusi Iwan Smilgiń.

Posiedzenie przebiegało w dobrej atmosferze. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-białoruskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Wiceministrowie wyrazili zadowolenie z dotychczasowych relacji w dziedzinie rolnictwa pomiędzy naszymi krajami. Wiceminister Szymon Giżyński podkreślił znaczenie tej współpracy dla rozwoju polsko-białoruskich relacji dwustronnych. Jak zaznaczył, świadczą o tym, m.in. intensywność realizowanych spotkań na szczeblu przedstawicieli kierownictwa resortów rolnictwa Polski i Białorusi, systematyczna organizacja posiedzeń grupy roboczej ds. współpracy w rolnictwa, a także szeroko omawiana tematyka spraw rolnych w ramach Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Wiceministrowie podkreślili konieczność pogłębiania kontaktów, w celu wykorzystania w pełni potencjału współpracy w sektorze rolnym pomiędzy Polską i Białorusią.

Polski wiceminister z zadowoleniem odnotował konstruktywny charakter współpracy służb weterynaryjnych oraz fitosanitarnych obu krajów. W tym kontekście, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka podziękował partnerom białoruskim za zniesienie ograniczeń w imporcie wprowadzonych w związku z wystąpieniem atypowego przypadku BSE na terenie województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii RP ponowił najważniejsze postulaty w zakresie dostępu do rynku białoruskiego dla produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski, tj. uznanie regionalizacji i zniesienie ograniczeń nałożonych przez Białoruś w związku z wystąpieniem w Polsce ASF.

W odpowiedzi, strona białoruska zobowiązała się, że do końca 2019 r. rozważy możliwość zniesienia zakazu importu pasz pochodzenia roślinnego z pięciu województw. Ponadto, potwierdziła brak zakazu wwozu z terytorium Polski karm i dodatków do karm podanych obróbce termicznej dla kotów i psów, z wyłączeniem takich, które zawierają surowiec pochodzenia wieprzowego.

Omawiając kwestie wymiany handlowej strony odnotowały wzrost wartości obrotów artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Białorusią. Sekretarz stanu Szymon Giżyński podkreślił, że potencjał wzajemnego handlu jest nadal nie w pełni wykorzystany. Jednocześnie, wyraził nadzieję, że zniesienie ograniczeń w eksporcie niektórych polskich towarów rolno-spożywczych na Białoruś przyczyni się do zwiększenia wartości wzajemnej wymiany handlowej. Ponadto, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił dotychczasowe oraz planowane działania strony polskiej w zakresie promocji polskiej żywności na rynku białoruskim. Poinformował również o wydarzeniach wystawienniczo-targowych branży rolno-spożywczej organizowanych w Polsce w bieżącym oraz nadchodzącym roku.

Ważnym elementem posiedzenia było podpisanie Umowy między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącej zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki BiałorusiJest to już trzecia umowa podpisana przez polski resort rolnictwa ze stroną białoruską w tym zakresie. Podpisując umowę, Wiceministrowie Szymon Giżyński oraz I. Smilgiń podkreślili praktyczne znaczenie kontynuacji współpracy dotyczącej zwalczania wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Białorusi, wzdłuż granicy z Polską.

Republika Białorusi jest jednym z głównych rynków dla polskiego eksportu rolno-spożywczego w grupie krajów pozaunijnych. Polska odnotowuje wysokie dodatnie saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi z Białorusią. Wartość wyeksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 140,9 mln EUR (wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. o 6%).

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close