Rozmowy o rolnictwie polskim i francuskim

nowezzzzz45 (18)

W Polsce przebywa delegacja Francuskiej Krajowej Federacji Związków Producentów Rolnych FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles). Goście, na czele z przewodniczącą FNSEA Christine Lambert, przyjechali do naszego kraju na zaproszenie NSZZ „Solidarność” RI.

16 lipca br. z przedstawicielami francuskiej federacji spotkał się minister Jan Krzysztof Ardanowski, a także podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Rozmowy dotyczyły bieżących problemów rolnictwa europejskiego, związanych zarówno ze zmianami klimatycznymi, jak i niestabilnością rynków rolnych. Ważnym punktem rozmów były zagrożenia wynikającego z podpisanej niedawno przez Komisję Europejską umowy o wolnym handlu z krajami grupy Mercosur.

Polski minister zaznaczył dużą zbieżność poglądów w tym zakresie z ministrem rolnictwa Francji Didierem Guillaume.

Minister Ardanowski bardzo zdecydowanie, na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, wskazał na liczne zagrożenia dla europejskiego rynku żywności, wynikające z umowy z krajami Ameryki Południowej. W podobnym duchu wypowiadał się francuski minister i wielu innych szefów resortów rolnictwa z krajów UE.

Zdaniem ministra Ardanowskiego polityka rolna Francji, która przeszła w ostatnich dziesięcioleciach istotną ewolucję, obecnie jest nakierowana na podobne cele jak w Polsce. Obecnie ważne jest wsparcie dla gospodarstw mniejszych, zrównoważony charakter rozwoju rolnictwa, zapewnienie naturalnej wymiany pokoleń w gospodarstwach, czy zwiększenie wartości oferowanej na rynku żywności. Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że wobec europejskich i światowych wyzwań jest potrzebna zdecydowanie większa niż w ostatnich latach współpraca środowisk rolniczych Polski i Francji.

Minister Ardanowski podziękował rolniczej „Solidarności” za zaproszenie i zorganizowanie wizyty gości z Francji. Zadeklarował pomoc w realizacji konkretnych form współpracy bilateralnej.

Źródło: MRiRW