Rozmowy ministra Jurgiela z komisarzem Hoganem

jurgiel rozmowy

Minister Krzysztof Jurgiel w dniu 29 maja spotkał się w Brukseli z Komisarzem Philem Hoganem w celu omówienia następujących spraw:

  • wsparcia unijnego przeznaczonego na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce,
  • wniosku o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem grypy ptaków w Polsce,
  • wspólnej konferencji nt. innowacji w rolnictwie w Polsce,
  • oficjalnej wizyty Komisarza P. Hogana w Polsce w październiku 2017 r.

Minister Jurgiel poinformował komisarza o kompleksowych działaniach podejmowanych przez stronę polską
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF. Jednocześnie wskazał na konieczność wsparcia z budżetu UE gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami. Uzgodniono, że prowadzone będą dalsze prace w celu wypracowania ostatecznego kształtu programu pomocy.

Szef polskiego resortu rolnictwa przekazał również informację o przygotowywanym do Komisji Europejskiej wniosku w sprawie wsparcia producentów, którzy ponieśli straty z powodu grypy ptaków.

Ponadto rozmówcy uzgodnili, że Polska wspólnie z Komisją Europejską zorganizują w 2018 roku konferencję nt. innowacji w rolnictwie.

Komisarz Hogan podziękował ministrowi Jurgielowi za zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce
w październiku br. Głównym tematem rozmów będzie przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, w tym I filara dot. płatności bezpośrednich oraz II filara dot. rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło: MRiRW