Rozmowy z ambasadorem Wietnamu

30 sierpnia br. minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Socjalistycznej Republiki Wietnamu panem Vu Dang Dung, który w kwietniu br. rozpoczął swoją misję
w Polsce.

Podczas spotkania zostały omówione dwustronne relacje w kontekście przygotowań do wizyty Prezydenta RP
w Wietnamie.

Minister podkreślił znaczenie rynku wietnamskiego, który jest jednym z ważniejszych azjatyckich rynków docelowych dla polskich produktów rolno-spożywczych. Wyraził także nadzieję na możliwość realizacji w 2017 r. wizyty wietnamskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi w Polsce, która będzie okazją do omówienia perspektyw rozwoju wzajemnych relacji.

Zdaniem Ambasadora Wietnamu planowane spotkania polsko-wietnamskie będą dobrą okazją do pogłębienia polsko-wietnamskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Strona wietnamska jest przede wszystkim zainteresowana rozwojem współpracy naukowej, wymianą doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz mechanizacji rolnictwa, a także rozwojem współpracy handlowej i inwestycyjnej w obszarze rolnictwa.

Ambasador Vu Dang Dung zwrócił uwagę, że poza wymiarem dwustronnym, Wietnam może stanowić dla Polski bramę do 630 milionowego rynku krajów zrzeszonych w ASEAN.

Źródło: MRiRW