Rośnie eksport ziarna

foto (13)

W sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 6,4 mln ton ziarna zbóż (łącznie z kukurydzą), czyli o 19 proc. więcej niż w sezonie 2015/2016 – wynika z raportu Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wartość eksportu ziarna zbóż i przetworów zbożowych z Polski w sezonie 2016/2017 przekroczyła 3 mld euro, podczas gdy w sezonie 2015/2016 wyniosła niecałe 2,7 mld euro.
Wzrost eksportu to efekt zwiększenia eksportu pszenicy (do ponad 4 mln ton) i kukurydzy (do 1,5 mln ton). Wywóz pozostałych zbóż podstawowych spadł. Z 57 do 55 proc. zmniejszył się udział krajów Unii Europejskiej w wysyłkach ziarna z Polski. Największym odbiorcą pozostały Niemcy, które kupiły od nas blisko 2,5 mln ton. Natomiast o 2 proc. więcej niż sezon wcześniej wyeksportowano do krajów poza unijnych (45 proc.) Polskie ziarno trafiło głównie do Arabii Saudyjskiej (1 mln ton, 16 proc.), Nigerii (327 tys. ton, 5 proc.) i Algierii (320 tys. ton, 5 proc.).

Sprzedaż przetworów zbożowych również jest wyższy niż przed rokiem. W sezonie 2016/2017 z Polski wywieziono 602 tys. ton produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa. Odbiorcami były głównie kraje Wspólnoty, na czele z Niemcami.

Import ziarna zbóż do Polski w sezonie 2016/2017 również był większy niż rok wcześniej. W okresie lipiec 2016-czerwiec 2017 do kraju przywieziono 1,6 mln ton ziarna zbóż, czyli o 15 proc. więcej. Zwiększył się przywóz m.in. pszenicy, jęczmienia, żyta i pszenżyta. Zmalał import kukurydzy oraz owsa. Ziarno sprowadzano głównie z krajów UE, najwięcej z Czech, Słowacji, a także Niemiec. Spośród krajów poza unijnych najwięcej zbóż przywieziono z Ukrainy oraz Argentyny.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin