Rosja przyłącza się do walki z antybiotykami

dollars

Rosja przyłączyła się do frontu walki z nadużywaniem antybiotyków w rolnictwie. Rząd Federacji wsparł FAO kwotą 3 milionów dolarów celem uruchomienia programu w 5 krajach Azji centralnej.

Program adresowany jest do władz Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu oraz Tadżykistanu i ma na celu zapobieganie skutkom uodporniania się bakterii na działanie antybiotyków, które są podawane zwierzętom hodowlanym w coraz większej ilości.

Inicjatywa FAO zakłada działanie na trzech płaszczyznach: wspieranie władz w wprowadzaniu odpowiednich przepisów, wspomaganiu instytucji kontrolnych oraz propagowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z występowaniem coraz odporniejszych bakterii. Zagadnienie uodporniania się bakterii na działanie antybiotyków jest tematem coraz częściej poruszanym przez opinie publiczną. Za drastyczny wzrost skali tego problemu winą obarcza się przemysł rolniczy – a zwłaszcza masowych hodowców zwierząt, którzy traktują antybiotyki jako środek profilaktyczny, podając go nawet zdrowym zwierzętom.

Źródło: globalmeatnews.com