Rekompensaty dla mleczarzy

Znana już jest wysokość rekompensat do 1 kg mleka, w zamian za ograniczenie jego sprzedaży
do podmiotów skupujących.

Unia Europejska rekomendowała, by niektórzy producenci mleka ograniczyli ilość produktu dostarczanego
na rynek. Ma to zmniejszyć brak równowagi między podażą poszczególnych hodowców. Eksperci namawiali producentów, aby dobrowolnie zredukowali dostawy do podmiotów skupujących w jednym z wyznaczonych
przez Komisję Europejską trzymiesięcznych okresów. Te firmy, które zastosują się do unijnych zaleceń i odnotują spadek produkcji mleka wobec analogicznego okresu – tzw. okresu referencyjnego, otrzymają dofinansowanie
od UE.

Na podstawie § 26a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm), Prezes Agencji Rynku Rolnego poinformował, że wysokość pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka, wynosi 0,61 zł do 1 kg mleka.

Pomoc finansowa pochodzi z pakietu nadzwyczajnego wsparcia dla producentów, zasilanego z budżetu Unii Europejskiej. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50 proc. ilości mleka sprzedanego
przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym. Pomoc odnosi się do ilości mleka – stanowiącej różnicę między ilością mleka sprzedaną przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną do podmiotów skupujących w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczył wniosek o pomoc.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin