Regionalne warsztaty na temat nielegalnych środków ochrony roślin

zdjecie (59)

14 września 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, a 15 września w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, odbyły się zorganizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa regionalne warsztaty na temat nielegalnych środków ochrony roślin.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ochrony Roślin PIB Oddział Sośnicowice, Prokuratur Regionalnych oraz  Komend Wojewódzkich Policji w Warszawie i Łodzi  oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. 

Dyskutowano  o wyzwaniach, jakie stoją przed instytucjami państwowymi i branżą środków ochrony roślin w związku z procederem wprowadzania na rynek nielegalnych produktów.

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niezarejestrowanych, w tym podrobionych  środków ochrony roślin  może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i w odniesieniu do takich działań przestępczych powinny  być wdrażane odpowiednie działania operacyjne i stosowane właściwe kary.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że najważniejszym aspektem skutecznej walki z procederem nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin, jest ścisła współpraca pomiędzy urzędami, organami ścigania i producentami środków ochrony roślin.

Warsztaty te były kontynuacją cyklu regionalnych spotkań z organami ścigania, które w maju i czerwcu tego roku odbyły się w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie.

Źródło: PIORiN