Piątek, 10 Kwietnia 2020 roku.

Regionalne
warsztaty na temat
nielegalnych środków ochrony roślin

14 września 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, a 15 września w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, odbyły się zorganizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa regionalne warsztaty na temat nielegalnych środków ochrony roślin.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ochrony Roślin PIB Oddział Sośnicowice, Prokuratur Regionalnych oraz  Komend Wojewódzkich Policji w Warszawie i Łodzi  oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. 

Dyskutowano  o wyzwaniach, jakie stoją przed instytucjami państwowymi i branżą środków ochrony roślin w związku z procederem wprowadzania na rynek nielegalnych produktów.

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niezarejestrowanych, w tym podrobionych  środków ochrony roślin  może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i w odniesieniu do takich działań przestępczych powinny  być wdrażane odpowiednie działania operacyjne i stosowane właściwe kary.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że najważniejszym aspektem skutecznej walki z procederem nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin, jest ścisła współpraca pomiędzy urzędami, organami ścigania i producentami środków ochrony roślin.

Warsztaty te były kontynuacją cyklu regionalnych spotkań z organami ścigania, które w maju i czerwcu tego roku odbyły się w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close