Realizacja płatności PROW

rolnictwo

Do 16 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,22 mld zł, czyli 97,35 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 rok.

To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 16 czerwca kwota jest wyższa o 374 mln zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,26 mld zł. Stanowi to 95,96 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych
i ekologicznych  za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do 16 czerwca 93,04 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 9,93 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat, dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

Zakończył się wydłużony, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, do 31 maja termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Kto nie zdążył złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc. Do 16 czerwca do godz. 8.00 zarejestrowano w ARiMR 1,337 mln wniosków, co stanowi 98,95 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.

Źródło: ARiMR