Razem przeciwko skażeniu żywności

Szybszy przepływ informacji o nieprawidłowościach w produktach w sytuacjach kryzysowych, lepsza koordynacja działań oraz wspólne ćwiczenia – to tylko niektóre ze środków zaproponowanych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie, by zapobiegać skażeniu żywności. To reakcja na zatrucie jaj fipronilem. Skażone nim jajka trafiły do 40 krajów.

Skażenie jaj i produktów jajecznych fipronilem wykryto w lipcu. Informacje do Komisji Europejskiej o zanieczyszczeniu jajek przekazała Belgia w ramach unijnego systemu ostrzegania. Zrobiła to jednak z dużym opóźnieniem, oskarżając jednocześnie Holandię o to, że ta nie powiadomiła o wykryciu u siebie skażenia, które miało miejsce jeszcze jesienią zeszłego roku. Ta sytuacja wykazała wiele niedociągnięć w systemie zapobiegania skażenia żywności.

Vytenis Andriukaitis, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podczas specjalnej narady ministrów państw członkowskich Wspólnoty w sprawie przebiegu i skutku skażenia, podkreślił, że skażenie jaj i produktów pochodnych fipronilem było poważnym incydentem, który podważył zaufanie opinii publicznej zarówno do hodowców drobiu, jak i instytucji nadzorujących bezpieczeństwo żywności. Na szczęście zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym przypadku było znikome i zostało szybko opanowane. Z tysięcy przebadanych próbek tylko trzy wykazały poziom, który mógł stanowić potencjalne zagrożenie. Komisarz zaznaczył jednak, że nie zmienia to faktu, iż niezbędne jest przygotowanie zaleceń, które mają służyć za podstawę nowych rozwiązań na poziomie unijnym.

Najważniejsze zalecenia to poprawa komunikacji w sytuacjach kryzysowych między krajami członkowskimi i Komisją Europejską. Wskazano konieczność zorganizowania ogólnounijnych szkoleń i ćwiczeń, które zwiększyłyby zdolność wspólnego reagowania na wypadek sytuacji zagrożenia. Propozycje te zostaną przedstawione na formalnym spotkaniu rady ministrów Unii Europejskiej ds. rolnictwa w drugim tygodniu października. Kolejne propozycje dotyczą łatwiejszego uruchamiania systemu oceny wspólnego ryzyka w nagłych przypadkach, zmniejszenia luki w działaniach unijnych systemów wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF oraz systemu pomocy i współpracy administracyjnej AAC.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin