Razem łatwiej

W październiku ma ruszyć nabór wniosków na dotacje dla grup producenckich. W Polsce działa ich już ponad 900. Umożliwiają one skrócenie czasu dostaw żywności, co wpływa korzystnie na agrologistykę,
a to dla wielu firm istotny argument w podejmowaniu decyzji o współpracy z kontrahentem. Obecnie, sukces bardzo trudno odnieść w pojedynkę, a wspólne działanie nie wyklucza przecież istnienia własnych interesów.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie
i leśnictwie”. Przyznane wsparcie będzie stanowiło procentowy ryczałt od wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy producentów rolnych. Okres wsparcia, czyli maksymalnie 5 lat od dnia rejestracji takiej grupy, również pozostaje bez zmian.

PROW 2014–2020 wprowadza dla grup producentów rolnych szereg nowych uwarunkowań determinujących przyznanie pomocy finansowej. Zmiana dotyczy m.in. wysokości kwot wsparcia. W pierwszym roku działalności wsparcie będzie wynosić 10% wartości netto sprzedaży, w drugim roku będzie wynosić 8% tej wartości, w trzecim roku 6%, w czwartym roku 5%, a w ostatnim roku będzie wynosić 4%. Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła jednak wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok działalności grupy. Suma pomocy dla grupy
w okresie pięcioletnim będzie wynosiła maksymalnie 500 tys. euro, czyli będzie wyższa niż w poprzednich latach.

Bardzo ważną kwestią przy tworzeniu grup producentów rolnych będzie skład członkowski. Pomoc otrzymają tylko te grupy, w składzie których członkami będą jedynie osoby fizyczne (minimum 5 producentów). Grupy tworzone przez osoby prawne bądź spółki osobowe nie otrzymają wsparcia w ramach działania „Tworzenie grup 
i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie”. Członkowie nowopowstałych grup producentów rolnych nie będą mogli również posiadać historycznej, obejmującej PROW 2004 – 2006 i PROW 2007 – 2013, działalności
w tego typie grupach utworzonych dla tego samego produktu. Działanie skierowane jest do grup, które będą wykonywały swoją działalność jako mikro- , małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Grupy producentów rolnych będą preferowane przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z tytułu działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, gdzie na inwestycje związane ze sprzedażą hurtową produktów, jego magazynowaniem bądź przetwarzaniem przewidziane jest wsparcie na poziomie 50%, tj. w wysokości do 3 mln zł.

W Polsce działa już ponad 900 grup producenckich, ale większość krajowych rolników nadal pozostaje niezrzeszona. Tymczasem w państwach starej Unii Europejskiej 30 tys. spółdzielni rolniczych zrzesza 600 tys. gospodarzy. Dla porównania – w kraju do grup i spółdzielni należy 10 proc. rolników i 15 proc. ogrodników, a we Francji czy w Niemczech do spółdzielni należy większość farmerów.

Maria Sikorska
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin