Raport z działalności EFSA w 2016 r.

Bez magnifying-glass-1607160

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował coroczne sprawozdanie z działalności. W roku 2016 pojawiło się wiele zmian i nowych aspektów pracy EFSA.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił w zeszłym roku wyniki blisko 500 badań naukowych. Naukowcy i eksperci pracujący dla EFSA skupili się na badaniu lekooporności mikroorganizmów, nanotechnologii w produkcji żywności, ponownej ocenie barwników spożywczych, wartościach referencyjnych dla witamin oraz ocenie ryzyka na występowanie pozostałości pestycydów w żywności. EFSA wydawała zalecenia i koordynowała działania związane ze zwalczaniem chorób zwierzęcych takich jak: guzowata choroba skóry (LSF), grypa ptaków, afrykański pomór świń (ASF) oraz obecnością bakterii Xylella fastidiosa na roślinach. Z całym raportem można się zapoznać na tej stronie.

W zeszłym roku opanowano nowe metodyki oraz poprawiono komunikację i upubliczniania danych ważnych dla konsumentów w Unii Europejskiej. Wydawanie „EFSA Journal” – flagowej publikacji naukowej EFSA powierzono wydawnictwu naukowemu Wiley, co wpłynęło korzystnie na jej jakość i przejrzystość. EFSA zaistniała także w mediach społecznościowych publikując m.in. na serwisie Twitter.  

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił także strategię do roku 2020 zatytułowaną: „Wiarygodna nauka dla bezpieczeństwa żywności” (Trusted science for safe food), z którą można się zapoznać tutaj.