Raport GIJHARS

foto

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje, że ukazał się „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015 – 2016”. Jest to już ósma publikacja dotycząca rolnictwa ekologicznego przygotowana przez GIJHARS.

W „Raporcie” znajdują się dane statystyczne w zakresie liczby producentów, powierzchni użytków rolnych i produkcji ekologicznej, a także informacje między innymi o przepisach prawa (krajowych i Unii Europejskiej), systemie nadzoru, kontroli oraz certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016

Źródło: GIJHARS