Piątek, 17 Sierpnia 2018 roku.

Raport EFSA i EDCA o lekooporności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przedstawił raport dotyczący lekooporności mikroorganizmów na podstawie danych  z 2015 roku,  pochodzących z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W raporcie stwierdzono, że bakterie chorobotwórcze nadal wykazują oporność na powszechnie stosowane środki, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, przyczyniając się  każdego roku do około 25000 zgonów w Unii Europejskiej .

Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenis Andriukaitis, komentując raport powiedział: „Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest niepokojącym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Podejmujemy wysiłek, aby powstrzymać ten proces, ale to nie wystarczy. Musimy być szybsi, silniejsi i działać na kilku frontach. Dlatego w tym roku wdrożymy nowy plan działań lepiej koordynujący nasze wysiłki.”.  

W raporcie wykazano m.in. wysoką oporność bakterii z rodzaju Salmonella na antybiotyki powszechnie stosowane w UE. Jednocześnie oporność na najnowsze środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane jako leki ostatniej szansy w leczeniu ludzi pozostaje na niskim poziomie. Przypomnijmy, że salmonelloza jest drugą co do częstości zgłaszania chorobą przenoszoną drogą pokarmową w obrębie Unii Europejskiej.

W raporcie stwierdzono również, że istnieją znaczne różnice w oporności antybiotykowej w zależności od regionu. Najwyższy poziom oporności na środki bakteriobójcze (AMR – Anti Microbial Resistance) nadal obserwuje się w Europie Wschodniej i Południowej, natomiast w krajach Europy Północnej i Zachodniej jest on niższy. Jest to związane z różnicami w stosowaniu środków bakteriobójczych na terenie Unii Europejskiej. W krajach, gdzie podjęto działania zmierzające do zmniejszenia stosowania tych środków w hodowli i leczeniu zwierząt wykazuje się niższe poziomy lekooporności.  

Sprawozdanie zawiera również następujące ustalenia, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne:

  1. Dzięki monitoringowi zwierząt i żywności w krajach Unii Europejskiej w roku 2015 po raz pierwszy wykryto szczepy bakterii odporne na antybiotyki z grupy karbapenemów. Antybiotyki z tej grupy są stosowane jako leki ostatniej szansy w leczeniu pacjentów zakażonych szczepami odpornymi na częściej stosowane antybiotyki, w tym w leczeniu sepsy.
  2. W niektórych partiach wieprzowiny i cielęciny wykryto szczepy bakterii pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) produkujące enzymy ESBL (extended-spectrum beta-lactamases). Szczepy E.coli ESBL wykazują oporność na wiele antybiotyków β-laktamowych, w tym pochodnych penicyliny i cefalosporyny.  
  3. Oporność na kolistynę wykryto u nielicznych szczepów salmonelli i E. coli obecnych u trzody chlewnej i bydła. Kolistyna to antybiotyk powszechnie stosowany do zwalczania zakażeń bakteryjnych u zwierząt, zwłaszcza w leczeniu świń. Lek ten bywa niekiedy stosowany także w leczeniu ludzi.
  4. Ponad 10% szczepów bakterii Campylobacter coli wykrytych u ludzi wykazywało oporność na fluorochinolony i makrolidy – antybiotyki, które są stosowne w leczeniu ciężkich przypadków zakażeń Campylobacter u ludzi. Campylobakterioza jest najczęściej zgłaszaną chorobą zakaźną przenoszoną drogą pokarmową w obrębie Unii Europejskiej.

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close