Przywóz jaj konsumpcyjnych z państw trzecich

Projekt bez tytułu (50)

Z uwagi na rosnące zainteresowanie przywozem jaj konsumpcyjnych z państw trzecich do Polski Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych przywóz jaj konsumpcyjnych, które mogą być wprowadzane do obrotu na terenie UE jest możliwy z następujących krajów trzecich, w których znajdują się zatwierdzone zakłady uprawione do eksportu na teren UE:

  • Ukraina,
  • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Jaja jedynie do przetwórstwa (klasa B) mogą być wprowadzane z następujących krajów trzecich:

  • Albania,
  • Argentyna,
  • Kanada,
  • Chiny (tylko z regionu CN-1),
  • Rosja,
  • Turcja,
  • USA.

Lista zakładów uprawnionych do eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en

Wszystkie przesyłki są poddawane weterynaryjnej kontroli granicznej

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-przedsiebiorcow

Źródło: www.wetgiw.gov.pl