Przyszłość roślin białkowych

łubin

Zwiększenie uprawy krajowych roślin białkowych – to jeden z programów realizowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Naukowcy uzyskali 160 nowych odmian grochu, bobiku i łubinu oraz opracowali 19 nowych technologii upraw.

Instytuty badawcze, podległe ministrowi rolnictwa, przedstawiły rezultaty prac trzech programów wieloletnich, realizowanych w IUNG w Puławach oraz w Instytucie Ochrony Roślin. Prace mają na celu częściowe wyeliminowanie z pasz genetycznie modyfikowanej śruty sojowej, której Polska importuje ok. 2 mln ton. Celem jest nie tylko uzyskanie większej ilości krajowego białka, ale także szersze wprowadzenie roślin strączkowych i motylkowych do zmianowania upraw. Obecnie, w Polsce nastąpiła znaczna koncentracja upraw zbóż, a to wyjaławia glebę.

Program realizuje konsorcjum złożone z kilku instytutów badawczych. Pracuje się nad różnymi aspektami produkcji roślin białkowych – od agrotechniki po aspekty ekonomiczne produkcji. Naukowcy uzyskali 160 nowych odmian grochu, bobiku i łubinu, opracowano 19 technologii upraw, trawią prace nad uprawami soi, które można by prowadzić w polskich warunkach. Opracowano kilkadziesiąt receptur mieszanek paszowych dla świń i drobiu, tak by wprowadzić krajowe rośliny do karmienia zwierząt.

Obecnie, powierzchnia roślin strączkowych wynosi ok. 270 tys. hektarów. Zainteresowanie tymi uprawami jest różne w różnych regionach kraju, duże jest w woj. zachodniopomorskim, lubelskim i wielkopolskim. By popularyzować wyniki badań, został utworzony wirtualny magazyn białka roślinnego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin