Przewlekła choroba wyniszczająca w UE

elk

Przewlekła choroba wyniszczająca (Chronic Wasting Disease – CWD) została wprowadzona do Unii Europejskiej najprawdopodobniej w wyniku przemieszczania się ssaków z rodziny jeleniowatych. Przeniosły ją renifery i łosie wędrujące swobodnie z Norwegii, gdzie zarejestrowano pierwsze ogniska choroby.

Panel EFSA ds. zagrożeń biologicznych podjął działania monitorujące i środki zabezpieczające przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby wewnątrz Unii Europejskiej. Choroba CWD jest wysoce zakaźną, śmiertelną chorobą mózgu zwierząt, która należy do chorób prionowych (TSE – pasażowalne encefalopatie gąbczaste). Do niedawna uważano, że CWD występuje jedynie w niektórych populacjach jeleni i łosi z Ameryki Północnej oraz u zwierząt hodowanych w Korei Południowej. Jednak w kwietniu i maju wykryto ją u pojedynczego renifera i łosia z Norwegii. To pierwszy przypadek stwierdzenia CWD w Europie, w dodatku u zwierząt występujących w środowisku naturalnym.

Eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdzili, że istnieje prawdopodobieństwo spożywania przez ludzi mięsa zarażonych zwierząt na obszarach występowania choroby. Obecnie nie ma jednak wiarygodnych dowodów, że choroba CWD może być w ten sposób przenoszona na ludzi. Eksperci EFSA zaproponowali trzyletni system monitoringu obejmujący osiem państw, co umożliwi wykrycie kolejnych przypadków CWD i podjęcie działań zapobiegawczych (m.in. ograniczenie kontaktu między populacjami tych ssaków oraz obszarowe redukcje ich liczebności).