Przedstawiciele administracji rządowej Republiki Azerbejdżanu w GIJHARS

zdjecie2

Dnia 10 kwietnia 2018 roku Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych gościł w swojej siedzibie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Podatków Republiki Azerbejdżanu.

Jednodniowe spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem działań prowadzonych przez Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji Komisji Europejskiej (TAIEX). Głównym celem spotkania było przedstawienie zadań realizowanych przez IJHARS oraz przybliżenie zagadnień związanych z ewidencją oraz sprawozdawczością dotyczącą obrotu produktami rolno-spożywczymi.

W trakcie spotkania przedstawiciele Inspekcji zaprezentowali na życzenie strony azerskiej, poza ogólną działalnością instytucji, informacje na temat rejestracji przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczym. Ponadto, przedstawiono informacje nt. tworzonych w GIJHARS raportów dotyczących rynku owoców, chmielu, oliwy z oliwek, wina oraz klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP. Omówiono również raportowanie cen na rynku wołowiny. Na koniec przedstawiciel GIJHARS zapoznał uczestników z rejestrami prowadzonymi w ramach nadzoru nad rolnictwem ekologicznym.

Na zakończenie wizyty przedstawiciel strony azerskiej podziękował za możliwość spotkania oraz wyraził nadzieję na kontynuację nawiązanej współpracy, także w innych obszarach działalności Inspekcji, wspomnianych podczas spotkania.

Źródło: IJHARS