Przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym

zdjecie1

W tym tygodniu unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawi swoją propozycję rozporządzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.

Na poziomie Unii Europejskiej jedenaście organizacji połączyło siły, by utworzyć Inicjatywę Łańcucha Dostaw (SCI), w szczególności uczyniło to Stowarzyszenie Handlu Żywnościowego (EuroCommerce), Przemysł Spożywczy (Food Drink Europe) i Handel Rolniczy (CELCAA).

Problem nieuczciwych praktyk jest najbardziej dotkliwy wśród państw członkowskich głównie z Wschodniej Europy. Komisja Europejska sugeruje, że organy antymonopolowe w państwach członkowskich Wspólnoty nie powinny akceptować nieuczciwych praktyk handlowych, ale chronić uczestników rynku produktów rolnych przed tymi praktykami i w odpowiednich przypadkach nakładać grzywny. Nieuczciwe praktyki, które powinny być zakazane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej to:

  • dłuższe niż 30 dni opóźnienia w płatnościach w przypadku produktów łatwo psujących się;
  • krótkoterminowe rezygnacje z nabycia produktów łatwo psujących się, uniemożliwiające sprzedaż ich innemu nabywcy;
  • jednostronne i wsteczne zmiany ilości, jakości i cen; 
  • zniżki na zepsute towary, za których stan sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Inne nieuczciwe praktyki handlowe nie są bezpośrednio zakazane. Ale można je pominąć tylko wtedy, gdy nie zostały wyraźnie uzgodnione w umowie między rolnikiem a nabywcą. Obejmują one zwrot niesprzedanych towarów, opłaty reklamowe i udział dostawców w działaniach reklamowych.

Komisja UE uzasadnia swoje działania przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym słabą pozycją rolników w łańcuchu żywnościowym. Przede wszystkim chodzi o sprzedawców żywności, ale także firmy spożywcze. Eksperci z Brukseli chcą ustalić wspólne minimalne standardy we wszystkich państwach członkowskich UE, by zapewnić równe szanse rolnikom ze wszystkich krajów Wspólnoty.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin