Piątek, 10 Kwietnia 2020 roku.

Programowanie działań publicznych na rzecz rozwoju wsi

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone programowaniu działań publicznych na rzecz rozwoju wsi, współfinansowanych ze środków wspólnotowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2021-2027).  

W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz przedstawiciele 16 wojewódzkich Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, wraz z zasadami jej wdrażania w kontekście środków europejskich na lata 2021-2027. Strategia ta określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2030 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych (głównie ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa).

Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił organizację i stan prac nad Krajowymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2021-2027 współfinansowanymi ze środków polityki spójności.

Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali nowe zasady i uwarunkowania programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, a także główne założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich na lata 2021-2027. Omówione zostały możliwości jakie dają propozycje legislacyjne w zakresie głównych polityk UE na nowy okres programowania i priorytetowe kierunki działań publicznych realizujących potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Podczas spotkania przedstawiono również organizację i stan prac nad Planem Strategicznym WPR 2021-2027 oraz propozycję włączenia w te prace przedstawicieli Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

Źródło/Fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Priorytety<br> dla rolnictwaPriorytety
  dla rolnictwa
  Konkurencyjność rolnictwa, poprawa jakości życia na wsi i opłacalność produkcji rolnej, wspólna polityka rolna oraz […]
 • BIOSTRATEGBIOSTRATEG 27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla […]
 • Branża winiarskaBranża winiarska Ministerstwo rolnictwa opracuje w przyszłym roku program rozwoju branży winiarskiej - zapowiedział na spotkaniu z jej przedstawicielami […]
 • Spotkanie inicjujące realizację projektu eDWINSpotkanie inicjujące realizację projektu eDWIN W gmachu MRiRW 14 czerwca br. odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu eDWIN– „Internetowa Platforma […]
 • Przygotowania<br> do nowej WPR po 2020 r.Przygotowania
  do nowej WPR po 2020 r.
  26 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich […]
 • O roli izb rolniczych<br> w ŁosiowieO roli izb rolniczych
  w Łosiowie
  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 20 maja br. uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w […]
 • Info Day w BrukseliInfo Day w Brukseli Komisja Europejska zaprasza beneficjentów zainteresowanych składaniem propozycji programów promocyjnych i informacyjnych, […]
 • Dotacje<br> dla przetwórcówDotacje
  dla przetwórców
  Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski będzie można składać w Agencji […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close