Program pomocy krajowej po ASF

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (67)

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej. Będą mogli z niego korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia ASF.

Pomoc będzie udzielana producentowi świń, którego siedziba stada znajduje się na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem ASF i z tego powodu uzyskał obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Z pomocy nie będą mogli już skorzystać rolnicy, którzy wcześniej otrzymali wsparcie przeznaczone dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych; osoby, które dostały pieniądze w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny lub przyznano im odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. O wsparcie nie będą mogli też ubiegać producenci, którzy sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności m.in. handlowej i przetwórczej.

Pomoc będzie udzielana w wysokości kwoty obniżenia dochodu począwszy od 1 lipca 2017 r. w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń z trzech ostatnich lat.

Rolnicy chcąc uzyskać wsparcie, będą musieli złożyć stosowny wniosek do biura powiatowego ARiMR. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego agencji. Do dokumentu rolnik będzie musiał dołączyć oświadczenie o kwocie utraconego dochodu.

Program wejdzie w życie siedem dni po jego opublikowaniu.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin