Produkcja pierwotna – Konferencja PIW-PIB w Puławach

mikroskop

W dniach 27-28 czerwca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach odbędzie się konferencja „Produkcja pierwotna – klucz dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego”.

Organizatorem konferencji jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach we współpracy z Instytutem Zootechniki w Krakowie oraz Państwowym Instytutem Badawczym – Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie. Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z oceną i kontrolą urzędową na etapie produkcji pierwotnej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Szczególna uwaga będzie poświęcona m.in. nowym regulacjom prawnym w zakresie stosowania antybiotyków i innych leków weterynaryjnych, oraz dodatkom paszowym, zjawisku oporności mikrobiologicznej i kontroli pałeczki Salmonella w łańcuchu paszowym.

Uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać do 26 maja 2017 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.piwet.pulawy.pl, zakładka „Konferencje, Zjazdy”.

Źródło: PIW-PIB Puławy