Rolnicy wznowili protesty

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (13)

Podrabianie polskiej żywności, szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta oraz niskie ceny towaru – to największe problemy plantatorów warzyw i ziemniaków. Producenci z okolic Sieradza wznowili protesty 9 maja i wyjechali traktorami na drogi w regionie łódzkim, planują ogólnopolską akcję protestacyjną.

To już kolejna seria protestów producentów ziemniaków i warzyw. Akcje rolników zawieszono, gdy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaprosił rolników do rozmów. Producenci podkreślają, że są już zniecierpliwieni, ponieważ – według nich, rozmowy z resortem nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Tymczasem szef resortu rolnictwa zwołał konferencję, podczas której omówił sytuację.

Od dwóch lat występują zakłócenia na rynku niektórych warzyw. Najwięcej na rynku ziemniaków, gdzie w stosunku do roku ubiegłego wystąpił spadek cen – powiedział minister Jurgiel.

Z notowań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że ceny płacone producentom za większość warzyw świeżych kształtują się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Natomiast cena za kg ziemniaków, na dzień 30 kwietnia, była 0,19 zł niższa niż w roku ubiegłym.

Od jesieni 2015 r. negocjowałem z Komisją Europejską i państwami członkowskimi zmiany w systemie nadzoru nad wysyłką ziemniaków. 26 kwietnia ub.r. wydałem rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, które było uwieńczeniem tych negocjacji. Dzięki temu rozporządzeniu funkcjonuje szereg ułatwień w wysyłce ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – podkreślił minister Jurgiel.

Ułatwienia te to przede wszystkim:

  • możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakteriozy pierścieniowej;
  • w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakteriozy pierścieniowej prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 ton, co dwukrotnie ogranicza koszty takich badań;
  • odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki. 

Nasze instytucje zajmujące się bezpieczeństwem żywności prowadzą cały czas kontrole sprowadzanych do Polski ziemniaków i innych warzyw. W związku z sygnałami zgłaszanymi przez część środowisk o możliwości występowania nieprawidłowości na rynku ziemniaków Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie kompleksową kontrolę całego łańcucha obrotu tym produktem – zapowiedział szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że zwrócił się również do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izb Skarbowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zintensyfikowanie i wzmocnienie dotychczasowych działań kontrolnych m.in. w zakresie prawidłowości dokumentacji towarzyszącej transportom, a także oznaczeń i jakości.

Minister Krzysztof Jurgiel zapowiedział także szereg zmian legislacyjnych w zakresie przepisów dotyczących m.in.:

  • oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach handlu,
  • podwyższenia i ujednolicenia kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw w szczególności dot. znakowania państwa pochodzenia (projekt zmiany ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu i ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie),
  • wprowadzenia definicji „młodych ziemniaków”, ponieważ obecnie przywożone z zagranicy ziemniaki dojrzałe są opisane w punktach sprzedaży jako ziemniaki młode. Używanie takiej nazwy wprowadza w błąd konsumenta.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin