W Pradze o ASF

Projekt bez tytułu (49)

W dniach 8-9 listopada br. w Pradze odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Austrii, Białorusi, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Finlandii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Ze strony Polski w konferencji uczestniczył podsekretarz stanu Rafał Romanowski, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk oraz dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk.

Uczestnicy konferencji omówili bieżącą sytuację dotyczącą występowania zakażeń ASF, jak również działania zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby oraz plan jej zwalczania.

W konkluzjach z konferencji uzgodniono, że ze względu na charakter wirusa ASF, konieczna jest międzynarodowa współpraca na najwyższym szczeblu politycznym w celu rozwiązania problemu transgranicznego charakteru tej choroby świń i dzików. Biorąc pod uwagę fakt, że czynnik ludzki odgrywa kluczową rolę w przenoszeniu choroby na duże odległości, powinna zostać wzmocniona walka z przemytem, a wszystkie punkty wjazdu powinny znacznie zaostrzyć kontrole dóbr osobistych w celu zminimalizowania nielegalnego przemieszczania.

Uczestnicy spotkania byli również zgodni, że należy zwiększyć działania w zakresie kampanii uświadamiających skierowanych do grup szczególnego ryzyka w celu zredukowania zagrożeń, a w sprawie aspektów technicznych należy kontynuować współpracę z krajami sąsiadującymi w ramach globalnych ram stopniowej kontroli transgranicznych chorób zwierząt (GF-TAD). 

Źródło: MRiRW