Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

rada

20 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli: minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, radca generalny Zofia Krzyżanowska oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska.

Głównym tematem były problemy społeczne, które hamują rozwój gospodarstw rodzinnych na obszarach wiejskich. Dyskutowano także nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej oraz prognozą dla rynków rolnych na 2017 r. Zwracano uwagę na czynniki utrudniające działalność rolniczą oraz potrzebę systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Minister podkreślił rolę dialogu społecznego i istotę poruszanych problemów. Podziękował za aktywne włączenie się w prace nad przyszłością WPR. Poinformował również o trwających pracach nad Paktem dla Obszarów Wiejskich, którego projekt zostanie udostępniony we wrześniu br.  

Źródło: MRiRW