Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

posiedzenie asf

W dniu 13 czerwca br. minister Krzysztof Jurgiel wziął udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

W trakcie spotkania omawiano m.in. sytuację związaną z pojawieniem się dwóch nowych ognisk choroby
w strefach niebieskich.

Są to nowe ogniska, które wystąpiły po długiej przerwie od września ubiegłego roku. Jako dwie główne przyczyny wskazano: brak redukcji dzików na tym terenie i brak stosowania zasad bioasekuracji.

14 czerwca odbyło się również spotkanie ministra z przedstawicielami PZŁ, podczas którego szef resortu rolnictwa po raz kolejny apelował o nawiązanie ścisłej współpracy z powiatowymi lekarzami weterynarii
i podjęcie skutecznych działań w zakresie redukcji populacji dzików.

W trakcie posiedzenia Grupy Zadaniowej zwrócono także uwagę na nieprzestrzeganie przez niektórych rolników zasad bioasekuracji.

Ponadto będą powtórzone dwa rozporządzenia dotyczące wymagań weterynaryjnych i bioasekuracji oraz
w sprawie pomocy finansowej z tytułu strat rynkowych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (strefa niebieska i czerwona). Będzie też prowadzony program dobrowolnych rezygnacji z prowadzenia hodowli świń w zamian za trzyletnie rekompensaty.

Źródło: MRiRW