Czwartek, 28 Stycznia 2021 roku.

Poprawki do ustawy
o mikroorganizmach

Senat zaproponował doprecyzowujące poprawki do ustawy o mikroorganizmach. Ustawa ta zakłada zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO.

Powodem nowelizacji ustawy była skarga Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce nierealizowanie unijnej dyrektywy dotyczącej upraw GMO. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W październiku 2014 roku, Trybunał wydał wyrok stwierdzając, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy. Dotyczyło to braku ustanowienia obowiązku powiadomienia władz o lokalizacji upraw GMO, braku rejestru tych upraw i braku podawania do wiadomości, gdzie takie uprawy znajdują się.

Senackie komisje: środowiska oraz rolnictwa, zaproponowały cztery poprawki o charakterze legislacyjnym, zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu. Prace nad ustawą trwają od marca 2017 roku, przez Sejm została ona uchwalona 8 lutego 2018 r.

Rządowy projekt ustawy został zmieniony podczas prac parlamentarnych. Z projektu usunięto m.in. przepisy wprowadzające strefy w przypadku prowadzenia upraw GMO, zastępując je przepisami nakazującymi wpisywanie upraw GMO do rejestru takich upraw. Zwiększeniu uległa również minimalna odległość lokalizacji planowanej uprawy GMO do obszarów chronionych – z 3 do 30 km. Zwiększono również do 30 km obszar, na którym rolnik zamierzający uprawiać GMO, musi konsultować się z właścicielami nieruchomości lub pszczelarzami z tego terenu. Ponadto, zostały dodane przepisy obligujące ministra środowiska do zasięgania opinii rady powiatu, gminy oraz sejmik województwa w sprawie planowanej uprawy GMO.

Obecnie w UE jest dopuszczone do uprawy 8 odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanej. Ustawa wprowadza kontrole upraw GMO – ma ich być 3 tys. rocznie. Nowelizowana ustawa, wobec naruszających przepisy, przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 12 lat w zależności od przewinienia.

Teraz ustawa trafi do Sejmu, który ustosunkuje się do poprawek zaproponowanych przez Senat.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Ustawa o GMO znowelizowanaUstawa o GMO znowelizowana Zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia ludzi i środowiska, poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i […]
 • Kontrola upraw GMO – nowe zadanie PIORiNKontrola upraw GMO – nowe zadanie PIORiN 28 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie […]
 • Czy warto kupować żywność ekologiczną?Czy warto kupować żywność ekologiczną? Ostatnio popularne stało się prowadzenie tzw. zdrowego trybu życia. Coraz większa część społeczeństwa przywiązuje dużą wagę do sposobu […]
 • Nowela ustawy podpisanaNowela ustawy podpisana Prezydent podpisał nowelę ustawy o GMO. Skutkiem nowelizacji przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie […]
 • Parlament Europejski przeciw kukurydzy GMOParlament Europejski przeciw kukurydzy GMO Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na […]
 • Znakowanie produktów bez GMOZnakowanie produktów bez GMO 26 czerwca 2019 r. zakończone zostały prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych […]
 • GMO na komisji<br> – ponownie!GMO na komisji
  – ponownie!
  Projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO, ponownie wróci do prac w komisjach. Prace nad projektem trwają od marca […]
 • Nowa certyfikacja <br> na rynku ekoNowa certyfikacja
  na rynku eko
  Rynek produktów ekologicznych w Unii Europejskiej dynamicznie się rozwija, ale system ich kontroli jest ułomny. Ma się to […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close