Poparcie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb

ryby

Poparcie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb dla Stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz ustawy Przepisy Wprowadzające Ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z dnia 17 lutego 2017 roku oraz pismo Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Załączniki do pobrania:

Pismo Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb skierowane do MRiRW

Poparcie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb dla Stanowiska KRLW z 9 marca 2017 r.

Źródło: Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna