Ponowna ocena gumy arabskiej (E 414)

probowka_01

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinie naukową o ponownym zbadaniu bezpieczeństwa dodatku do żywności –  gumy arabskiej (E 414).

Opinię opracował panel ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności, składający się z niezależnych ekspertów prowadzących badania dla EFSA. Guma arabska (E 414) to wysuszony i sproszkowany sok z niektórych gatunków akacji, stosowany jako emulgator, stabilazator oraz zagęstnik w wielu produktach spożywczych. Substancja ta wykazuje pozytywny wpływ na florę bakteryjną organizmu człowieka.

W Unii Europejskiej guma arabska nie była oficjalnie oceniana przez Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF), dlatego poziom dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) dla tej substancji nie został ustalony. Pomimo tego dopuszczono E 414 do stosowania w preparatach i żywności przeznaczonej do żywienia dzieci niemowląt w okresie odstawienia od piersi (decyzja SFC1991). Guma arabska została oceniona przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) w 1982 i 1990 r., a specyfikacje tej substancji zostały zmienione w 1998 r. W oparciu o brak negatywnych skutków w dostępnych badaniach toksyczności nie ustalono poziomu ADI.

Na mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 257/2010 panel rozważył, że dane o dawkach i toksyczności są wystarczające. Mało prawdopodobne jest, aby guma arabska, była wchłaniana w stanie nienaruszonym, ponieważ jest lekko sfermentowana przez mikroflorę jelitową. W badaniach toksyczności subchronicznej i karcynogenności, przy najwyższej badanej dawce, nie stwierdzono efektów niepożądanych. Nie ma również obaw, co do genotoksyczności tej substancji. Dzienne doustne pobranie dużych dawek gumy arabskiej, dochodzące aż do 30 000 mg/osobę/dzień przez okres 18 dni, było dobrze tolerowane u osób dorosłych. U niektórych osób wystąpiły wzdęcia, które nie zostały uznane przez ekspertów za szkodliwe, a jedynie niepożądane. Panel stwierdził, że nie ma potrzeby ustalania poziomu ADI dla gumy arabskiej (E 414) i nie stanowi ona zagrożenia dla ogólnej populacji, jako dodatek do żywności.

Źródło: EFSA