Piątek, 20 Lipca 2018 roku.

Ponowna ocena dodatku do żywności (E 476)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinie naukową o ponownym zbadaniu dodatku do żywności polirycynooleinianu poliglicerolu (PGPR, E 476).

Opinię opracował panel ds. dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności, składający się z niezależnych ekspertów prowadzących badania dla EFSA. Polirycynooleinianu poliglicerolu (PGPR, E 476) to organiczny związek chemiczny stosowany jako emulgator i stabilizator. W 1978 r., Komitet Naukowy ds. Żywności ustalił limit dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) dla PGPR, wynoszący 7,5 mg/kg masy ciała na dzień.

Ostra toksyczność PGPR po podaniu doustnym jest niska, krótkotrwała, a badania wskazują, że PGPR jest tolerowany w dużych dawkach, bez występowania objawów niepożądanych. Związek ten nie budzi wątpliwości w odniesieniu do genotoksyczności lub rakotwórczości. Jedyne badanie toksyczności reprodukcyjnej PGPR było ograniczone i nie było odpowiednie do celu uzyskania wartości orientacyjnej, dotyczącej zdrowia. Badania PGPR na ludziach nie wykazały znaczącego niekorzystnego wpływu tego związku, na ich zdrowie.

Panel przeanalizował 2-letnie połączone badania toksyczności przewlekłej i rakotwórczości i ustalił poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków (NOAEL) dla PGPR – 2500 mg/kg masy ciała na dzień. W związku z tym, eksperci za zasadne uznali zwiększenie limitu dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) z 7,5 mg/kg m.c./dzień na 25 mg/kg m.c./dzień. Panel zalecił zmianę europejskiej specyfikacji dla PGPR (E 476).

Źródła: EFSA

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close