Pomoc w sektorze rolnym

pole rzepaku

Komisja Europejska proponuje zmiany w przepisach regulujących pomoc państwa w sektorze rolnym. Eksperci z Brukseli dążą do podwyższenie limitu pomocy de minimis, dzięki czemu władze krajowe mogłyby wykorzystać fundusze na wsparcie rolników bez konieczności wcześniejszego zatwierdzenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami pomocy de minimis w rolnictwie, władze krajowe mogą przyznać niewielkie kwoty pomocy przedsiębiorstwom w sektorze rolnym bez uprzedniego powiadomienia Komisji Europejskiej. Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna podczas kryzysu, ponieważ umożliwia władzom szybkie wsparcie rolników.

Wniosek o zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy z 15 000 euro do 25 000 euro w ciągu trzech lat na gospodarstwo rolne, jest odpowiedzią na wezwania ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zwiększenie ma służyć zwiększeniu wsparcia dla rolników, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku. Proponowana zmiana tak zwanych zasad pomocy w ramach zasady de minimis, ustali również krajową maksymalną kwotę pomocy na 1,5 proc. wartości rocznej produkcji rolnej w tym samym okresie trzyletnim (wzrost z 1 proc. w obecnych zasadach). Komisja proponuje także ustalenie całkowitej kwoty pomocy, która może zostać przyznana przez państwa członkowskie każdemu konkretnemu sektorowi rolnemu na 50 proc., w celu zmniejszenia wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi i uniknięcia potencjalnego zakłócenia konkurencji. Proponowane jest również utworzenie obowiązkowych centralnych rejestrów na szczeblu państw członkowskich, by przechowywać zapisy dotyczące przyznanej pomocy de minimis, w celu uproszczenia i poprawy jej dostarczania i monitorowania.

Komisja obecnie poszukuje informacji zwrotnych na temat proponowanych zmian. Konsultacje, które potrwają do 16 kwietnia tego roku, skierowane są przede wszystkim do władz publicznych w UE, z wcześniejszym doświadczeniem w udzielaniu pomocy publicznej w sektorze rolnym, zgodnie z zasadami de minimis.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin