, 05 Kwietnia 2020 roku.

Pomoc w sektorze rolnym

Komisja Europejska proponuje zmiany w przepisach regulujących pomoc państwa w sektorze rolnym. Eksperci z Brukseli dążą do podwyższenie limitu pomocy de minimis, dzięki czemu władze krajowe mogłyby wykorzystać fundusze na wsparcie rolników bez konieczności wcześniejszego zatwierdzenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami pomocy de minimis w rolnictwie, władze krajowe mogą przyznać niewielkie kwoty pomocy przedsiębiorstwom w sektorze rolnym bez uprzedniego powiadomienia Komisji Europejskiej. Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna podczas kryzysu, ponieważ umożliwia władzom szybkie wsparcie rolników.

Wniosek o zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy z 15 000 euro do 25 000 euro w ciągu trzech lat na gospodarstwo rolne, jest odpowiedzią na wezwania ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zwiększenie ma służyć zwiększeniu wsparcia dla rolników, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku. Proponowana zmiana tak zwanych zasad pomocy w ramach zasady de minimis, ustali również krajową maksymalną kwotę pomocy na 1,5 proc. wartości rocznej produkcji rolnej w tym samym okresie trzyletnim (wzrost z 1 proc. w obecnych zasadach). Komisja proponuje także ustalenie całkowitej kwoty pomocy, która może zostać przyznana przez państwa członkowskie każdemu konkretnemu sektorowi rolnemu na 50 proc., w celu zmniejszenia wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi i uniknięcia potencjalnego zakłócenia konkurencji. Proponowane jest również utworzenie obowiązkowych centralnych rejestrów na szczeblu państw członkowskich, by przechowywać zapisy dotyczące przyznanej pomocy de minimis, w celu uproszczenia i poprawy jej dostarczania i monitorowania.

Komisja obecnie poszukuje informacji zwrotnych na temat proponowanych zmian. Konsultacje, które potrwają do 16 kwietnia tego roku, skierowane są przede wszystkim do władz publicznych w UE, z wcześniejszym doświadczeniem w udzielaniu pomocy publicznej w sektorze rolnym, zgodnie z zasadami de minimis.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close