Pomoc dostosowawcza dla rolników

pigs

W Agencji Rynku Rolnego można się ubiegać o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Na działania w ramach „pakietu Hogana” zostało przeznaczone 98 mln zł.

Nabory na część działań w ramach „pakietu” zostały już zakończone. Obecnie rolnicy nadal mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF).

Wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:

  • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – w terminie od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.
  • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,
  • w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r

Producent świń może złożyć wniosek o udzielenie pomocy obejmujący więcej niż jeden z ww. okresów sprzedaży świń. W takim przypadku terminem złożenia wniosku jest termin odnoszący się do najpóźniejszego okresu sprzedaży świń, objętego tym wnioskiem.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone. Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.

Źródło: ARR