Poniedziałek, 01 Czerwca 2020 roku.

Pomoc
dla producentów
tytoniu

Producenci, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie mogą składać wnioski o pomoc.

Od  1 sierpnia 2019 r. do 14  sierpnia 2019 r.:

 • producenci rolni, którzy w latach 2014–2017 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń lub te świnie zostały sprzedane przez producenta rolnego bezpośrednio albo za pośrednictwem grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, oraz

 • grupy producentów suszu tytoniowego utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, które w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymała zapłaty za sprzedany tytoń w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął decyzję dotyczącą składania wniosków działając na podstawie § 13 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Pomoc dla mleczarzyPomoc dla mleczarzy Do 31 lipca w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka. W ARR można złożyć […]
 • Komisja Europejska przeciw ASFKomisja Europejska przeciw ASF Komisja Europejska przeznaczy 9,3 miliona euro z funduszy Unii Europejskiej na pomoc polskim hodowcom trzody chlewnej, którzy […]
 • Pobór akcyzy<br> od suszu ma być uszczelnionyPobór akcyzy
  od suszu ma być uszczelniony
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w handlu […]
 • Nowa pomoc<br> dla producentów<bR> świń z terenów objętych ASFNowa pomoc
  dla producentów
  świń z terenów objętych ASF
  Jest możliwość udzielania pomocy finansowej dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. […]
 • Pomoc dla producentów wieprzowinyPomoc dla producentów wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w […]
 • Pomoc dla producentów świńPomoc dla producentów świń W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia […]
 • Susz tytoniowy <br>pod nadzoremSusz tytoniowy
  pod nadzorem
  Szara strefa w obrocie wyrobami tytoniowymi w Polsce do tej pory kwitła. To się jednak zmieni. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o […]
 • Szara strefa<br> pod nadzoremSzara strefa
  pod nadzorem
  Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close