Pomoc dla potrzebujących

zdj

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej​ ustalają szczegóły programu Pomoc Żywnościowa na 2018 rok. W drugim kwartale mają zostać ogłoszone przetargi, by program ruszył od połowy roku. Zakres pomocy żywnościowej dla najuboższych zwiększa się z roku na rok.

Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest resort rodziny, pracy i polityki społecznej. KOWR jest instytucją pośredniczącą, która rozpisuje przetargi na dostawę żywności, która później dystrybułowana jest przez organizacje pomocnicze – Federację Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Szczegóły programu pomocy żywnościowej na 2018 r są obecnie negocjowane z resortem pracy. Ustalana jest m.in. lista produktów, które trafiać będą do potrzebujących. W ramach programu na 2017 koszyk zawierał 21 produktów żywnościowych. W 2014 roku, kiedy program startował, było ich tylko 5. W drugim kwartale rozpisane mają zostać przetargi dla przedsiębiorców, którzy dostarczać będą produkty w programie na 2018 rok.

Na cały program (2014-2020) zarezerwowanych jest ponad 2 mld zł (85 proc. to środki unijne).

Pomoc, w przeliczeniu na jednego potrzebującego, to ok. 50 kg żywności rocznie.

Aby skorzystać z programu, należy spełniać kryterium dochodowe – 1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie.    

W ramach Podprogramu 2017 przewiduje się dostawy w ilości około 69 tysięcy ton artykułów spożywczych o wartości około 340 mln złotych. Liczba produktów wzrosła do 21. W ramach pierwszej realizacji programu w 2014 roku było tylko 5 produktów. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzgadnia program pomocy żywnościowej. Podprogram 2017 trwa od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Fot. Od lewej dyrektor KOWR Witold Strobel i wiceminister Jacek Bogucki

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin