Polski drób jest bezpieczny!

kury

"Mięso drobiowe dostępne na polskim rynku jest całkowicie bezpieczne dla konsumentów, a producenci drobiu działają zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego" – czytamy w komunikacie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, w związku z publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. "Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w woj. lubuskim".

Antybiotyki, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, są dopuszczone w procesie produkcji i hodowli drobiu wyłącznie z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii, a bezwzględna konieczność stosowania okresów karencji zabezpiecza przed przenikaniem leków do mięsa drobiowego trafiającego do konsumentów.

KRD-IG pragnie przestrzec przed możliwością niewłaściwej i krzywdzącej dla polskiej branży drobiarskiej interpretacji wyników raportu NIK. Podkreśla przy tym, że raport jednoznacznie stwierdził, że w każdym zbadanym wypadku użycie antybiotyków było uzasadnione względami leczniczymi.

Przytoczony przez NIK argument, że w ciągu pięciu lat (2011-2015) w Polsce sprzedaż antybiotyków weterynaryjnych wzrosła o 23 procent, nie świadczy o zwiększeniu ich stosowania w chowie drobiu, gdyż w tym samym okresie, tj. w latach 2011-2015 nastąpił dynamiczny wzrost produkcji mięsa drobiowego w naszym kraju, który wyniósł blisko 55 proc. Raport NIK, zdaniem KRD-IG, wskazuje więc na wyhamowanie dynamiki sprzedaży antybiotyków weterynaryjnych w Polsce w omawianym przedziale czasowym, szczególnie widoczne w ostatnich latach badanego okresu, tj. 2014-2015.

Skuteczne wdrożenie zasad kontroli jakości jest warunkiem koniecznym pozwalającym na uzyskanie dostępu do szczególnie wymagających rynków państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak m.in. Niemcy, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. "W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rosnącą dynamikę eksportu rodzimego drobiu na te rynki, świadczącą o utrzymywaniu przez polski przemysł drobiarski najwyższych standardów bezpieczeństwa produkcji. Oznacza to, iż polskie mięso drobiowe zostało docenione przez wymagających odbiorców zagranicznych" – czytamy w komunikacie KRD-IG.

KRD-IG wskazuje również, że temat ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji i chowie drobiu jest jednym z priorytetów działalności izby oraz jej członków reprezentujących ponad 70 proc. rynku drobiarskiego w Polsce. Tylko w ubiegłym roku, na rzecz propagowania tej idei, KRD-IG zorganizowała dwie międzynarodowe konferencje, wspólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, których głównym zagadnieniem była kwestia zrównoważonego stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej. W tym roku, zaplanowała również akcję pod hasłem "Szkoła dobrych praktyk drobiarskich", kontynuującą proces edukacji uczestników rynku drobiarskiego w Polsce.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin