Polska wiśnią stoi

wiśnie

Polska znajduje się w czołówce największych producentów wiśni na świecie. Jak wynika z danych FAO, udział Polski w globalnych zbiorach w latach 2014-2016 wynosił przeciętnie niecałe 14%, dzięki czemu nasz kraj zajmował trzecie miejsce w światowej produkcji.

Co ciekawe, kraj zalicza się również do największych światowych producentów przetworów z wiśni i jest istotnym dostawcą mrożonych wiśni na rynek światowy i unijny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory wiśni w Polsce w ubiegłym roku, wyniosły 70 tys. ton i były o prawie 65% niższe  w stosunku do 2016 r. W porównaniu do średniej z wcześniejszych 3 lat, obniżyły się o 61%. Ze względu na niedobór krajowego surowca do przetwórstwa, znacznie zwiększył się import tych owoców.

Drastyczny spadek podaży owoców skutkował istotnym ograniczeniem produkcji mrożonych wiśni. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zakłady przetwórcze w bieżącym sezonie 2017/18 zmniejszyły ich produkcję do 30-35 tys. ton z 115 tys. ton w sezonie poprzednim. Z kolei produkcja zagęszczonych soków z wiśni wyniosła 7 tys. ton wobec 14 tys. ton w sezonie minionym.

Jak wynika z danych Eurostatu, w okresie lipiec-październik 2017 roku, eksport mrożonych wiśni z Polski wyniósł 15,7 tys. t, czyli był niższy o 40% w porównaniu z tymi samymi miesiącami w 2016 r. Najwięcej, bo 33% eksportu ogółem, trafiło do Niemiec. W porównaniu jednak do danych sprzed 2 lat, sprzedaż do tego kraju zanotowała 43% spadek.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin