Polska Wielki Projekt

nowezzzzz4

W dniach 7-9 czerwca odbyła się w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim, 9-ta już edycja Kongresu Polska Wielki Projekt.

Kongres był zaproszeniem do debaty nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską w najbliższych dekadach. Wyzwania te dotyczą sfery społecznej, ekonomicznej, kulturalnej, naukowej.

W tym roku po raz pierwszy w historii Kongresu debata dotyczyła również problemów polskiego rolnictwa. W panelu otwierającym kongres uczestniczył podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

– Chcemy związać polskie, tradycyjne rolnictwo z nowymi technologiami – podkreślił wiceminister.

Dyskusja dotyczyła innowacji w rolnictwie, rozwoju handlu artykułami rolno-spożywczymi, jakości polskiej żywności oraz możliwości finansowania sektora rolnego w świetle wyzwań rozwojowych i rosnących potrzeb konsumentów.

Źródło: MRiRW