Polska przeciw zaprawom neonikotynoidowym

rzepak4

Polska opowiedziała się za zakazem stosowania zapraw neonikotynoidowych w rzepaku. Z zakazu wyłączono buraki, gdyż nie kwitną.

O negatywnym stanowisku Polski wobec używania zapraw neonikotynoidowych przesądził raport Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności EFSA nt. ich szkodliwości dla pszczół.

W Polsce zakaz stosowania neonikotynoidów obowiązuje od 2013 r. W ostatnich latach plony rzepaku, pomimo, że nie stosowano tych substancji, były na podobnym poziomie. Badania naukowe pokazują, że plonowanie rzepaku zależy głównie od warunków klimatyczno-pogodowo-glebowych. Substancje neonikotynoidowe stosowane są do "otoczkowania" nasion, czyli zabezpieczenia ich przed szkodnikami. Jednak, choć są skuteczne, to zbyt długo utrzymują się w roślinie sprawiając, że owady zapylające pobierając pyłek podczas kwitnienia roślin zatruwały się.

Pierwsze sygnały o ginięciu pszczół pojawiły się w Polsce w 2008 r., gdy za zachodnią granicą Polski – w Niemczech, przy niewłaściwie zaprawionych nasionach, nastąpiły masowe upadki tych owadów. Zaprawy poddano badaniom. Szkodliwość ich dla pszczół potwierdziły długoletnie badania wykonywane przez unijne instytucja m.in. takie jak EFSA.

Dla zapraw neonikotynoidowych jest alternatywa w postaci innych substancji chroniących rzepak przed szkodnikami. Polska jako pierwsza dopuściła do stosowania w uprawach nowy rodzaj zaprawy, która działa krócej, ale zabezpiecza wysiane nasiona rzepaku w okresie jesiennym. Substancja ta została zatwierdzona przez EFSA.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin