Polska pieczarkowym eldorado

pieczarki

Polska, kolejny rok z rzędu, utrzymuje swoją pozycję największego światowego eksportera świeżych pieczarek. Prawie 70% produkcji trafia na eksport. Z powodu stale rosnącego popytu importowego, obserwujemy wzrost produkcji.

Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2017 r. z kraju wyeksportowano łącznie 226 tys. t świeżych pieczarek za kwotę 376,6 mln EUR, co w ujęciu ilościowym stanowi wzrost o 16% r/r i 3,4% w stosunku do średniej 5 letniej i aż o 25% r/r w ujęciu wartościowym. Oznacza to, że w 2017 r. średnia cena w eksporcie wyniosła 1,66 EUR/kg i wzrosła o ponad 7% r/r.

Prawie co czwarta wyeksportowana z Polski pieczarka została sprzedana w Niemczech – kraj ten, niezmiennie od dziesięciu lat, pozostaje głównym odbiorcą polskich pieczarek. Polska trzeci rok z rzędu była drugim – tuż po Irlandii, dostawcą pieczarek na rynek brytyjski. Znacznie zwiększony został również eksport pieczarek z Polski do Serbii i Rumunii.

Przeciętna cena skupu pieczarek do bezpośredniej konsumpcji w 2017 r. wyniosła w Polsce 5,05 PLN/kg, wobec 4,87 PLN/kg, co oznacza wzrost ceny o 3,7% r/r. Natomiast przeciętna cena detaliczna pieczarek w 2017 r. wyniosła 7,62 PLN/kg, wobec  7,51 PLN/kg, co oznacza wzrost o 1,44%.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin