Polska krajem o znikomym ryzyku BSE

bydło2

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) − poinformowano na kończącej się 26 maja br. sesji generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt.

Tym samym Polska znalazła się w gronie 47 państw, które posiadając ten status uzyskały zwiększone możliwości handlu bydłem i produktami wołowymi na świecie. Dodatkowo nadany status umożliwi zmniejszenie wydatków budżetowych ponoszonych na kontrolę i monitorowanie gąbczastej encefalopatii bydła oraz pozyskiwanie przez przemysł mięsny w Polsce dodatkowych produktów wołowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które do tej pory musiały podlegać zniszczeniu

Gąbczasta Encefalopatia Bydła (BSE) nazywana potocznie „chorobą szalonych krów” to przewlekła, śmiertelna choroba bydła, wywoływana przez patologiczne zakaźne białko prionowe (PrPsc). Pierwszy przypadek BSE stwierdzono w 1986 r. w Wielkiej Brytanii. W Polsce odnotowano kilkadziesiąt przypadków tej choroby, ostatni u zwierzęcia urodzonego w listopadzie 2005 roku. Według przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych państwo może uzyskać status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE po upływie 11 lat od daty urodzenia rodzimego zwierzęcia, u którego stwierdzono BSE.

Źródło: MRiRW