Czwartek, 26 Listopada 2020 roku.

Gorsza koniunktura
w rolnictwie

W pierwszym kwartale 2018 roku nastąpiło pogorszenie koniunktury w rolnictwie – alarmują eksperci Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Zmniejszyły się przychody z produkcji rolnej i oszczędności gospodarstw rolnych, poprawił się natomiast ich stan zadłużenia.

"Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt. do -10,4 pkt. Nieznacznie pogorszyły się również nastroje rolników – wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, spadła o 0,4 pkt., z poziomu +11,9 do +11,5. Choć wartości zarówno wskaźnika IRGAGR, jak i jego składników są wciąż wyższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 2,2, 1,3 i 4,2 pkt., to pierwszy kwartał 2018 r. jest drugim z rzędu, w których obniżyły się zarówno wartości trzech wymienionych wskaźników, jak i roczne ich przyrosty" – czytamy w komentarzu raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt. do -3,1 pkt.

Według ekspertów, pogorszenie się koniunktury rolnej ma charakter sezonowy, trudno jednak nie zauważyć, że obserwowana w latach 2016-2017 tendencja wzrostowa, która wyniosła wskaźniki koniunktury na rekordowo wysokie poziomy, zakończyła się. Załamanie się koniunktury rolnej jest powszechne, a najdotkliwiej odczuły je gospodarstwa nieduże oraz gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich.

Co cieszy, w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku, nieco wzrosły zakupy nawozów mineralnych i pasz treściwych oraz nakłady na budynki i budowle. Spadły wydatki na środki ochrony roślin oraz nakłady na maszyny i urządzenia rolnicze. Pomimo wzrostu dostępności kredytów preferencyjnych i względnie niskich kosztów kredytu rośnie skłonność rolników do finansowania produkcji ze środków własnych. Wzrosło również znaczenie dopłat bezpośrednich ze środków UE w stosunku do uzyskanych przychodów z działalności rolniczej.

Jak wynika w analiz specjalistów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, kolejny kwartał powinien przynieść sezonową poprawę koniunktury rolnej. Nie należy jednak spodziewać się, by była ona na miarę tej sprzed roku i zatrzymała tendencję spadkową.

Źródło: PAP

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close