Gorsza koniunktura w rolnictwie

burza rolnictwo pole

W pierwszym kwartale 2018 roku nastąpiło pogorszenie koniunktury w rolnictwie – alarmują eksperci Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Zmniejszyły się przychody z produkcji rolnej i oszczędności gospodarstw rolnych, poprawił się natomiast ich stan zadłużenia.

"Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt. do -10,4 pkt. Nieznacznie pogorszyły się również nastroje rolników – wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, spadła o 0,4 pkt., z poziomu +11,9 do +11,5. Choć wartości zarówno wskaźnika IRGAGR, jak i jego składników są wciąż wyższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 2,2, 1,3 i 4,2 pkt., to pierwszy kwartał 2018 r. jest drugim z rzędu, w których obniżyły się zarówno wartości trzech wymienionych wskaźników, jak i roczne ich przyrosty" – czytamy w komentarzu raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt. do -3,1 pkt.

Według ekspertów, pogorszenie się koniunktury rolnej ma charakter sezonowy, trudno jednak nie zauważyć, że obserwowana w latach 2016-2017 tendencja wzrostowa, która wyniosła wskaźniki koniunktury na rekordowo wysokie poziomy, zakończyła się. Załamanie się koniunktury rolnej jest powszechne, a najdotkliwiej odczuły je gospodarstwa nieduże oraz gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich.

Co cieszy, w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku, nieco wzrosły zakupy nawozów mineralnych i pasz treściwych oraz nakłady na budynki i budowle. Spadły wydatki na środki ochrony roślin oraz nakłady na maszyny i urządzenia rolnicze. Pomimo wzrostu dostępności kredytów preferencyjnych i względnie niskich kosztów kredytu rośnie skłonność rolników do finansowania produkcji ze środków własnych. Wzrosło również znaczenie dopłat bezpośrednich ze środków UE w stosunku do uzyskanych przychodów z działalności rolniczej.

Jak wynika w analiz specjalistów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, kolejny kwartał powinien przynieść sezonową poprawę koniunktury rolnej. Nie należy jednak spodziewać się, by była ona na miarę tej sprzed roku i zatrzymała tendencję spadkową.

Źródło: PAP