Pod lupą UOKiK

foto (9)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawdza, czy sieci handlowe sztucznie nie zawyżały cen masła. Jeden z producentów cukru został wezwany do ujawnienia kontrahentów i umów z dostawcami. To tylko niektóre efekt ustawy, która pozwala UOKiK sprawdzać, czy są stosowane nieuczciwe praktyki, polegające na wykorzystywaniu w sposób nieuczciwy przewagi kontraktowej.

Kontrole UOKiK trwają też na rynku skupu jabłek i mleka. Od 12 lipca obowiązuje ustawa, która pozwala urzędnikom dokładnie sprawdzać rynek. Podejmują oni kontrole, jeśli z zawiadomienia będzie wynikało, że nieuczciwa przewaga kontraktowa narusza interes publiczny. Zawiadomienie może złożyć każdy przedsiębiorca oraz nawet osoba fizyczna, jeśli będą mieli podejrzenie, że jest stosowana nieuczciwa przewaga kontraktowa.

Według ustawy przewagą kontraktową jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść dostawcy.

UOKiK prowadzi w tej chwili dziesięć postępowań w ramach nowej ustawy. Na razie nie prowadzi postępowania przeciw którejkolwiek z sieci, ale "w sprawie".

Ustawa ma ukrócić nieuczciwe praktyki m.in. chronić małych przedsiębiorców i producentów żywności przez niektórymi działaniami dużych sieci handlowych, które często narzucały swoim poddostawcom dodatkowe opłaty, a nawet przerzucały na nich koszty otwierania nowych sklepów. Zdarzało się też, że sieci narzucały dostawcom wzory umów bez możliwości negocjowania ich treści albo wydłużały terminy płatności za dostarczone towarów.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin