Pociąg do wiedzy w Instytucie Ogrodnictwa

P1138239

Łódzkie Towarzystwo Naukowe w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w dniu 13 maja br. zorganizowało wycieczkę „Pociąg do wiedzy” do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Goście pod opieką dr Edwarda Karasińskiego i mgr Joanny Sadowskiej z Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz pracowników Zakładu Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa zwiedzili Pałac Prymasowski – obecnie siedzibę Dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, gdzie przewodnikami były Panie mgr Ewa Gładka oraz inż. Alicja Kosińska, które w bardzo ciekawy sposób przedstawiły historię tego miejsca.

Następnie uczestnicy pod przewodnictwem pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa: dr Jarosława Markowskiego, dr Artura Miszczaka oraz dr Sylwii Keller-Przybyłkowicz odwiedzili: Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych, Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności oraz Pracownię Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin.

Po Sadzie Pomologicznym oraz Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych zwiedzających oprowadzili prof. dr hab. Edward Żurawicz, dr Mariusz Lewandowski oraz dr Agnieszka Masny.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa