Pluskwy uodparniają się na neonikotynoidy

pluskwa

Artykuł opublikowany w „Journal of Medical Entomology” informuje, że niektóre populacje pluskwy domowej uodporniły się na działanie insektycydów z grupy neonikotynoidów. Obecnie, obok perytroidów jest to najczęściej stosowana grupa środków owadobójczych.

Odporność pluskiew na insektycydy zbadali dwaj amerykańscy naukowcy: doktor Alvaro Romero pracujący na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Meksyku i doktor Troy Anderson z firmy Virginia Tech. Owady były zebrane z różnych domów w Cincinnati i w Michigan, a następnie poddano je działaniu czterech związków z grupy neonikotynoidów (acetamipryd, dinotefuran, imidakloprid, tiametoksam). Dla porównania badano także kolonię pluskwy domowej hodowaną przez doktora Harolda Harlana (populacja od ponad 30 lat bez kontaktu z insektycydami) oraz grupę owadów z New Jersey odporną na perytroidy (owady hodowane od 2008 roku, bez kontaktu z neonikotynoidami).

Zgodnie z oczekiwaniami pluskwy z hodowli Harlana były wrażliwe nawet na śladowe ilości neonikotynoidów. Owady odporne na perytroidy (hodowla z New Jersey) były wrażliwe na imidakloprid i tiametoksam, ale wykazywały umiarkowaną odporność na acetamipryd oraz dinotefuran. Autorzy badania przypuszczają, że podwyższony poziom enzymów detoksykacyjnych (u owadów odpornych na perytroidy) wpływa na łatwiejsze unieczynnienie nowszych insektycydów z innych grup. Jeszcze wyższą odporność na neonikotynoidy i perytroidy wykazywały pluskwy zebrane z Cincinnati i Michigan, które miały już kontakt z tymi środkami w środowisku.

Wyniki opublikowane przez uczonych mogą szokować: w przypadku użycia acetamiprydu, LD50 dla owadów z hodowli Harlana to tylko 0,3 nanograma, podczas gdy LD50 dla pluskiew z Cincinnati i Michigan to już ponad 10 000 nanogramów (czyli ponad 10 mikrogramów). W porównaniu z grupą kontrolną (populacja bez odporności na insektycydy) pluskwy z Michigan były 546 razy bardziej odporne na tiametoksam. 462 razy na imidakloprid i 189 razy na dinotefuran. Owady z Cincinnati wykazywały nieco mniejszą odporność.

Oznacza to, że firmy zajmujące się tępieniem szkodników muszą zwracać uwagę na środki stosowane przy ponownej dezynsekcji, ponieważ ponowne użycie tych samych insektycydów może być nieskuteczne.