Poniedziałek, 25 Czerwca 2018 roku.

PIORiN sprawdza swoją gotowość operacyjną

„W Polsce stwierdzono wystąpienie groźnego szkodnika, notowanego dotychczas w lasach południowo-wschodniej Azji, który powoduje ogromne straty gospodarcze i środowiskowe” – od takiej informacji rozpoczęły się ćwiczenia kryzysowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przeprowadzono je 22 maja 2018 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Przeciwdziałanie zagrożeniom fitosanitarnym i ochrona terytorium Rzeczpospolitej przed organizmami kwarantannowymi jest zadaniem ustawowym i zarazem priorytetem działalności, określonym przez głównego inspektora. Gotowość Inspekcji do szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych ma decydujące znaczenie dla zwalczania zagrożeń na wczesnym etapie ich wystąpienia. Dlatego też celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur, analiza przepływu informacji oraz sprawności działania inspektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, pomimo iż wykonanie zadań utrudniała trwająca burza: zidentyfikowano szkodnika Anoplophora glabripennis, znaleziono źródło porażenia, a następnie przeprowadzono skuteczne działania kwarantannowe i monitoring ich efektów w wyznaczonej strefie porażenia oraz strefie bezpieczeństwa. Wykonane czynności pozwoliły skutecznie zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia na inne tereny.

Główny inspektor Andrzej Chodkowski podkreślił, że wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń posłużą doskonaleniu procedur i zasad działania PIORiN.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

 • Kontrole<br> na rynku warzywKontrole
  na rynku warzyw
  Trwają prace nad poprawą sytuacji na rynku warzyw. Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Handlowej […]
 • Spotkanie szefów służb ochrony roślinSpotkanie szefów służb ochrony roślin W dniu 29 listopada br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej szefów służb ochrony roślin (COPH’s). Spotkanie było […]
 • Nowe regulacje EAUGNowe regulacje EAUG Wprowadzane od 1 lipca br. przez państwa zrzeszone w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) - Federacje Rosyjską, Białoruś, […]
 • Zmiany w ustawie<br> o ochronie roślinZmiany w ustawie
  o ochronie roślin
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają prace nad zastąpieniem obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o […]
 • Kontrole warzyw<br> z innych państwKontrole warzyw
  z innych państw
  W ostatnim czasie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nasiliła kontrole warzyw przywożonych do Polski z innych państw. […]
 • Zmiana ustawy<br> o ochronie roślinZmiana ustawy
  o ochronie roślin
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez […]
 • Raport zagrożeń fitosanitarnych<br> dla PolskiRaport zagrożeń fitosanitarnych
  dla Polski
  RAPORT NR 3/2018 DOTYCZĄCY NOWYCH ZAGROŻEŃ FITOSANITARNYCH DLA POLSKI. 1. Wykrycie Phytophthora foliorum Donahoo at […]
 • Pamiętajmy<br> o pszczołach!Pamiętajmy
  o pszczołach!
  Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close