PIORiN sprawdza swoją gotowość operacyjną

piorin cwiczenia

„W Polsce stwierdzono wystąpienie groźnego szkodnika, notowanego dotychczas w lasach południowo-wschodniej Azji, który powoduje ogromne straty gospodarcze i środowiskowe” – od takiej informacji rozpoczęły się ćwiczenia kryzysowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przeprowadzono je 22 maja 2018 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Przeciwdziałanie zagrożeniom fitosanitarnym i ochrona terytorium Rzeczpospolitej przed organizmami kwarantannowymi jest zadaniem ustawowym i zarazem priorytetem działalności, określonym przez głównego inspektora. Gotowość Inspekcji do szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych ma decydujące znaczenie dla zwalczania zagrożeń na wczesnym etapie ich wystąpienia. Dlatego też celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur, analiza przepływu informacji oraz sprawności działania inspektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, pomimo iż wykonanie zadań utrudniała trwająca burza: zidentyfikowano szkodnika Anoplophora glabripennis, znaleziono źródło porażenia, a następnie przeprowadzono skuteczne działania kwarantannowe i monitoring ich efektów w wyznaczonej strefie porażenia oraz strefie bezpieczeństwa. Wykonane czynności pozwoliły skutecznie zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia na inne tereny.

Główny inspektor Andrzej Chodkowski podkreślił, że wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń posłużą doskonaleniu procedur i zasad działania PIORiN.

Źródło: PIORiN