Piątek, 10 Kwietnia 2020 roku.

PIORiN sprawdza swoją gotowość operacyjną

„W Polsce stwierdzono wystąpienie groźnego szkodnika, notowanego dotychczas w lasach południowo-wschodniej Azji, który powoduje ogromne straty gospodarcze i środowiskowe” – od takiej informacji rozpoczęły się ćwiczenia kryzysowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przeprowadzono je 22 maja 2018 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Przeciwdziałanie zagrożeniom fitosanitarnym i ochrona terytorium Rzeczpospolitej przed organizmami kwarantannowymi jest zadaniem ustawowym i zarazem priorytetem działalności, określonym przez głównego inspektora. Gotowość Inspekcji do szybkiego i skutecznego działania w sytuacjach nadzwyczajnych ma decydujące znaczenie dla zwalczania zagrożeń na wczesnym etapie ich wystąpienia. Dlatego też celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur, analiza przepływu informacji oraz sprawności działania inspektorów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, pomimo iż wykonanie zadań utrudniała trwająca burza: zidentyfikowano szkodnika Anoplophora glabripennis, znaleziono źródło porażenia, a następnie przeprowadzono skuteczne działania kwarantannowe i monitoring ich efektów w wyznaczonej strefie porażenia oraz strefie bezpieczeństwa. Wykonane czynności pozwoliły skutecznie zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia na inne tereny.

Główny inspektor Andrzej Chodkowski podkreślił, że wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń posłużą doskonaleniu procedur i zasad działania PIORiN.

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close