, 27 Września 2020 roku.

Piknik wśród róż

W dniach 26 – 27 maja 2017 roku w Kutnowskim Domu Kultury zorganizowano „Piknik wśród róż”. Ważnym punktem tego wydarzenia była III Konferencja Różana pt. „Ogrody i ogródki różane”, nad którą patronat objął Instytut Ogrodnictwa.

Dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO podczas swojego wykładu zaprezentowała „Najpiękniejsze róże w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach”.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa wśród kompozycji z owoców, warzyw i kwiatów, prezentowane były przede wszystkim materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego” oraz projektu GoodBerry –Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”.

Wystawę wzbogaciły rośliny ozdobne z Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa
w Nowym Dworze.

W ramach pikniku wśród róż, Instytut Ogrodnictwa zorganizował, również Kącik Małego Ogrodnika, w czasie którego dzieci mogły poznać roślinne kultury in vitro, tworzyć postacie z owoców i warzyw, a także nauczyć
się przesadzania roślin.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close