Piknik wśród róż

bla bla la

W dniach 26 – 27 maja 2017 roku w Kutnowskim Domu Kultury zorganizowano „Piknik wśród róż”. Ważnym punktem tego wydarzenia była III Konferencja Różana pt. „Ogrody i ogródki różane”, nad którą patronat objął Instytut Ogrodnictwa.

Dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO podczas swojego wykładu zaprezentowała „Najpiękniejsze róże w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach”.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa wśród kompozycji z owoców, warzyw i kwiatów, prezentowane były przede wszystkim materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych IO, w tym: Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego” oraz projektu GoodBerry –Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów”.

Wystawę wzbogaciły rośliny ozdobne z Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa
w Nowym Dworze.

W ramach pikniku wśród róż, Instytut Ogrodnictwa zorganizował, również Kącik Małego Ogrodnika, w czasie którego dzieci mogły poznać roślinne kultury in vitro, tworzyć postacie z owoców i warzyw, a także nauczyć
się przesadzania roślin.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa