Pierwsze w Polsce szkolenie na temat Rozporządzenia 2017/625

nowezzzzz45 (2)

3 października w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Biuro Promocji Jakości, pierwsze w Polsce szkolenie w zakresie zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Od 14 grudnia 2019 r. urzędowa kontrola żywności będzie regulowana przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. Rozporządzenie uchyla obowiązujące obecnie rozporządzenia 882/2004 oraz 854/2004, a także dyrektywy dotyczące nadzoru weterynaryjnego. W związku z tym zmiany prawne będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie inspekcji, a tym samym na producentów i przetwórców żywności.

Na pytania jak działać w nowej rzeczywistości oraz na co zwracać szczególną uwagę, uzyskali odpowiedź uczestnicy konferencji „Nowe regulacje prawne – Rozporządzenie 625/2017 w działaniu organów Urzędowej Kontroli Żywności.” W szkoleniu brali udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu PIORIN, Głównego Inspektoratu JHARS oraz wojewódzcy inspektorzy IJHARS, przedstawiciele powiatowych inspektoratów weterynarii i inspekcji sanitarnej. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele wiodących zakładów mięsnych, mleczarskich oraz dystrybucji.

Seminarium poprowadził prof. Paweł Wojciechowski, członek Rady Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, a moderatorem był Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Fundacji.

Pośród omawianych kwestii znalazły się: zagadnienia dotyczące systemu prawa i wzajemnych relacji przepisów krajowych i unijnych oraz zakres obowiązywania poszczególnych regulacji. Wymagania dotyczące UKŻ wynikające z przepisów krajowych w świetle zmian wynikających z rozporządzenia 625/2017. Omówione zostały uprawnienia kontrolne i porównanie regulacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustaw ustanawiających poszczególne inspekcje, zakres zastosowania kpa do postępowania kontrolnego. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli oraz rodzaje odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty działające na rynku spożywczym.

Zmiany są bardzo istotne dla funkcjonowania urzędowego nadzoru nad żywnością oraz relacji z producentami i przetwórcami żywności. Wdrożenie tego aktu prawnego jest jednym z kamieni milowych na drodze do poprawy efektywności prawa żywnościowego. Można porównać go z rozporządzeniami takiej wagi jak 178/2002 lub Pakietu Higienicznego z 2004 roku. Jedną z podstawowych spraw, na które kładzie nacisk rozporządzenie są szkolenia. Od wielu lat system edukowania przedstawicieli urzędowej kontroli żywności w Polsce jest niewydolny, a brak systemowej spójności w przekazywaniu wiedzy jest jedną z największych bolączek.

W tej sytuacji wywołuje zdziwienie pismo Bogdana Konopki, Głównego Lekarz Weterynarii do wojewódzkich lekarzy weterynarii, zakazujące powiatowym lekarzom weterynarii udziału w zewnętrznych szkoleniach. Do tej pory Główny Inspektorat Weterynarii nie przeprowadził żadnego szkolenia w zakresie rozporządzenia 625, a inercja i brak kompetencji kierownictwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ministerstwa rolnictwa budzą obawy powiatowych lekarzy co do stanu przygotowań nadzoru nad żywnością po 14 grudnia, ponieważ po tej dacie Rozporządzenie 625/2017 zacznie obowiązywać wprost, bez żadnych dodatkowych regulacji.

W tym kontekście szkolenie, zorganizowane przez BPJ, pokazało jaki jest jeszcze ogrom prac do wykonania przez państwowy nadzór nad żywnością. Edukacja w tym zakresie jest po prostu potrzebą chwili.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin