Piątek, 10 Kwietnia 2020 roku.

Pierwsze w Polsce szkolenie na temat Rozporządzenia 2017/625

3 października w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Biuro Promocji Jakości, pierwsze w Polsce szkolenie w zakresie zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Od 14 grudnia 2019 r. urzędowa kontrola żywności będzie regulowana przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. Rozporządzenie uchyla obowiązujące obecnie rozporządzenia 882/2004 oraz 854/2004, a także dyrektywy dotyczące nadzoru weterynaryjnego. W związku z tym zmiany prawne będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie inspekcji, a tym samym na producentów i przetwórców żywności.

Na pytania jak działać w nowej rzeczywistości oraz na co zwracać szczególną uwagę, uzyskali odpowiedź uczestnicy konferencji „Nowe regulacje prawne – Rozporządzenie 625/2017 w działaniu organów Urzędowej Kontroli Żywności.” W szkoleniu brali udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu PIORIN, Głównego Inspektoratu JHARS oraz wojewódzcy inspektorzy IJHARS, przedstawiciele powiatowych inspektoratów weterynarii i inspekcji sanitarnej. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele wiodących zakładów mięsnych, mleczarskich oraz dystrybucji.

Seminarium poprowadził prof. Paweł Wojciechowski, członek Rady Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności, a moderatorem był Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Fundacji.

Pośród omawianych kwestii znalazły się: zagadnienia dotyczące systemu prawa i wzajemnych relacji przepisów krajowych i unijnych oraz zakres obowiązywania poszczególnych regulacji. Wymagania dotyczące UKŻ wynikające z przepisów krajowych w świetle zmian wynikających z rozporządzenia 625/2017. Omówione zostały uprawnienia kontrolne i porównanie regulacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustaw ustanawiających poszczególne inspekcje, zakres zastosowania kpa do postępowania kontrolnego. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli oraz rodzaje odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty działające na rynku spożywczym.

Zmiany są bardzo istotne dla funkcjonowania urzędowego nadzoru nad żywnością oraz relacji z producentami i przetwórcami żywności. Wdrożenie tego aktu prawnego jest jednym z kamieni milowych na drodze do poprawy efektywności prawa żywnościowego. Można porównać go z rozporządzeniami takiej wagi jak 178/2002 lub Pakietu Higienicznego z 2004 roku. Jedną z podstawowych spraw, na które kładzie nacisk rozporządzenie są szkolenia. Od wielu lat system edukowania przedstawicieli urzędowej kontroli żywności w Polsce jest niewydolny, a brak systemowej spójności w przekazywaniu wiedzy jest jedną z największych bolączek.

W tej sytuacji wywołuje zdziwienie pismo Bogdana Konopki, Głównego Lekarz Weterynarii do wojewódzkich lekarzy weterynarii, zakazujące powiatowym lekarzom weterynarii udziału w zewnętrznych szkoleniach. Do tej pory Główny Inspektorat Weterynarii nie przeprowadził żadnego szkolenia w zakresie rozporządzenia 625, a inercja i brak kompetencji kierownictwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii ministerstwa rolnictwa budzą obawy powiatowych lekarzy co do stanu przygotowań nadzoru nad żywnością po 14 grudnia, ponieważ po tej dacie Rozporządzenie 625/2017 zacznie obowiązywać wprost, bez żadnych dodatkowych regulacji.

W tym kontekście szkolenie, zorganizowane przez BPJ, pokazało jaki jest jeszcze ogrom prac do wykonania przez państwowy nadzór nad żywnością. Edukacja w tym zakresie jest po prostu potrzebą chwili.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close