Sobota, 21 Lipca 2018 roku.

Pesymizm rolników?

Rolnicy niekorzystnie ocenili koniunkturę w II półroczu 2017 roku – wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. W opinii gospodarzy, lepiej nie będzie.

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, rolnicy w II półroczu 2017 r. bardziej pesymistycznie ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne. Jedynie użytkownicy gospodarstw prowadzących chów bydła mlecznego korzystnie ocenili zmiany koniunktury w II półroczu 2017 r. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rośliną, najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami. Jednak, jak wskazuje GUS, opinie rolników o grudniowej (2017 rok) sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych i opłacalności produkcji rolniczej, były pozytywne, przy jednoczesnej negatywnej ocenie popytu na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych. Ponad 87 proc. rolników oceniło, że ogólna sytuacja ich gospodarstw jest normalna jak na tę porę roku lub dobra. Opinia o dobrej sytuacji gospodarstw rolnych przeważała nad opiniami przeciwnymi o 1,0 p. procentowy.

W przypadku oceny koniunktury w drugiej połowie ubiegłego roku, pesymistyczne opinie rolników różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków i grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym. Najbardziej optymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni od 20 do 50 ha użytków rolnych, młodzi rolnicy (do 35 lat) oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 5 lat. Najgorzej swoją sytuację oceniali rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów świń.

Blisko 92 proc. użytkowników wskazało na występowanie barier utrudniających rozwój gospodarstw rolnych. Gospodarze wymieniali tu zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych, zbyt wysokie cen środków produkcji, a także niekorzystne warunki atmosferyczne.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Straty w rzepakuStraty w rzepaku Główny Urząd Statystyczny właśnie przedstawił wstępną ocenę przezimowania zbóż ozimych i rzepaku. Straty oszacowano na […]
 • Zbiory warzyw <br> i owoców – szacunkiZbiory warzyw
  i owoców – szacunki
  Miniony sezon był dla sadowników wyjątkowo trudny. Przymrozki zdziesiątkowały sady. Ceny jabłek będą więc rekordowo wysokie. […]
 • Ceny produktów rolnychCeny produktów rolnych Za jęczmień w skupie płacono w lutym o 11,8 proc. więcej niż przed rokiem, to także lepszy sezon w skupach owsa, kukurydzy czy […]
 • Nowe przepisy<br> dot. produktów ekologicznychNowe przepisy
  dot. produktów ekologicznych
  Po trzech latach negocjacji, przedstawiciele państw unijnych przyjęli już ostatecznie przepisy dotyczące produkcji i sprzedaży […]
 • Ceny produktów<br> rolnych w maju<br> 2018 rokuCeny produktów
  rolnych w maju
  2018 roku
  Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka […]
 • Raport zagrożeń fitosanitarnych<br> dla PolskiRaport zagrożeń fitosanitarnych
  dla Polski
  RAPORT NR 3/2018 DOTYCZĄCY NOWYCH ZAGROŻEŃ FITOSANITARNYCH DLA POLSKI. 1. Wykrycie Phytophthora foliorum Donahoo at […]
 • Liczenie zwierzątLiczenie zwierząt W grudniu Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi spis. Urzędnicy będą liczyć zwierzęta gospodarskie. Spis dotyczy […]
 • GMOGMO Uprawianie roślin modyfikowanych genetycznie bez zezwolenia będzie karane – takie są założenia rządowego projektu ustawy. […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close