Piątek, 07 Sierpnia 2020 roku.

Perspektywy
dla mieszkańców
obszarów wiejskich

Prezydent RP Andrzej Duda 22 maja br. podsumował w Belwederze cykl konferencji pt.: „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”.

Całe przedsięwzięcie zorganizowane było pod auspicjami Prezydenta RP. Zaangażowanych w nie zostało trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach cyklu konferencji odbyło siedem konferencji w pięciu województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Głównym celem spotkań było przekazanie informacji o działaniach podejmowanych przez rząd oraz o inicjatywach przedstawianych przez Głowę Państwa. Zaprezentowanych zostało ponad sto inicjatyw służących poprawie jakości życia na wsi. 

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że mieszkańcy obszarów wiejskich potrzebują rozwoju infrastruktury, dostępu do dobrej edukacji, do szerokopasmowego internetu, czyli stworzenia takich warunków, by móc konkurować pod względem jakości życia z mieszkańcami dużych miast.

W spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski, który zaznaczył, że wieś jest nie tylko miejscem życia i pracy rodzin rolniczych, ale to także miejsce, w którym chcą się coraz częściej osiedlać ludzie, którzy nie zajmują się rolnictwem.

– Jednocześnie determinacją naszego rządu jest to, abyśmy utrzymali jak największą ilość rodzin rolniczych zajmujących się rolnictwem – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Zwrócił również uwagę na konieczność wzmocnienia programu aktywizacji zawodowej na terenach po byłych pgr-ach, na których mieszkańcy zostali pozostawieni sami sobie po zmianach ustrojowych.

Minister podkreśłił, że podejmowane przez resort działania sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości na wsi.

– Ułatwienia w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej są tego dowodem – zaznaczył minister i dodał, że dzięki wprowadzonym w życie przepisom również małe gospodarstwa mogą uczestniczyć w rynku sprzedając swoje produkty bez zbędnej biurokracji i obciążeń fiskalnych. W ten sposób polscy rolnicy uzyskali najlepsze rozwiązania w tym zakresie wśród państw Unii Europejskiej.

– Dlatego ważne jest żeby w wyborach do Parlamentu Europejskiego wieś wybrała takich przedstawicieli, którzy wiedzą jak dobrze reprezentować w Brukseli interesy naszych rolników. Przecież to tam zapadają istotne decyzje, które dotyczą nas bezpośrednio – podkreślił minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa złożył również podziękowania Prezydentowi RP za udzielane cały czas wsparcie i pomoc np. w promocji polskiej żywności, informowaniu o jej wysokiej jakości, czy też przy wdrażaniu nowej ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

Podkreślił również znaczenie utworzenia Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

– To bardzo ważne, aby dokumentować udział mieszkańców obszarów wiejskich w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym Polski – stwierdził minister Ardanowski.

Źrodło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Rok w rolnictwieRok w rolnictwie Walka o bezpieczeństwo żywności i z ASF, anomalie pogodowe czy uwolnienie rynku cukru. Mijający rok był pełen wyzwań w rolnictwie. O […]
 • KOWR – jedna instytucja <br> zamiast dwóchKOWR – jedna instytucja
  zamiast dwóch
  1 września br. swą działalność rozpoczęła nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia […]
 • Strategia zrównoważonego<br> rozwoju 2030Strategia zrównoważonego
  rozwoju 2030
  – To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe 10 lat – […]
 • 100 dni KOWR100 dni KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje swoje bieżące działania, ale myśli także o nowych projektach wspierających wieś - zapewnia […]
 • Konferencja Mazowieckiej<bR> Izby RolniczejKonferencja Mazowieckiej
  Izby Rolniczej
  „Polskie rolnictwo dziś i jutro – szanse i zagrożenia” - pod takim hasłem 25 października br. odbyła się konferencja […]
 • Nowy program<br> dla rolnikówNowy program
  dla rolników
  Latem tego roku zaprezentowany zostanie nowy program, który ma odpowiadać na potrzeby rolników - zapowiedział 12 maja […]
 • Agroprzedsiębiorcy wybraniAgroprzedsiębiorcy wybrani W dniu 29 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się uroczysta Gala Agroprzedsiębiorca. […]
 • Marka<br> Polskie NasionaMarka
  Polskie Nasiona
  Zintensyfikowanie działań mających na celu promocję odmian roślin rolniczych i ogrodniczych krajowej hodowli - to cel nowej inicjatywy […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close